Staking 27 februari 2018

Op dinsdag 27/2 organiseert de ACOD een stakingsactie, gericht tegen het uitblijven van een goed pensioensysteem. ACOD vraagt een fatsoenlijk pensioen, op een aanvaardbare leeftijd, en met een oplossing voor de zware beroepen.

Praktische info

  • Iedereen  heeft het recht om te staken en is gedekt door de stakingsaanzegging van de ACOD.
  • De vitale behoeften worden in de komende weken vastgelegd.
  • Stakers die lid zijn bij de ACOD hebben recht op een stakersvergoeding (kopie loonstrookje opsturen).
  • Indien je opgevorderd wordt, moet je gevolg geven aan deze opvordering.
  • Hou ook rekening met eventuele hinder bij het openbaar vervoer!
  • Voor verdere vragen: 24199 of acod@uzgent.be

Affiche staking zware beroepen 27 februari OVHD – A4