ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Archief voor de maand “maart, 2018”

BERICHT PROJECT “600”

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het schooljaar 2018 – 2019 wordt opnieuw de kans geboden aan 200 werknemers van de publieke zorgsector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde (bachelor – HBO5) te volgen.

De toelatingsvoorwaarden zijn de volgende:

  • tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de huidige of vroegere federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, PVT, IBW, diensten thuisverpleging, ROB, RVT,…).
  • Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel)
  • Minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (publiek/privé).
  • Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar/studiejaar.
  • Niet in het bezit zijn van een brevet, graduaat, of diploma bachelor verpleegkunde.
  • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden v/h onderwijs dat de werknemer wenst te volgen.
  • Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te werken als verpleegkundige (voltijds/deeltijds) in de sector.
  • Geschikt zijn om de opleiding te volgen en het beroep uit te oefenen als verpleegkundige (attest bedrijfsarts).

 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden uiterlijk voor 4 mei 2018!

 

De benodigde formulieren om zich in te schrijven zijn te bekomen bij uw vakbond of op het P – loket.

Bijkomende info nodig: bel 24199 of mail acod@uzgent.be

Pensioenkrant

vragenoverpensioen

Pensioenkrant

Parkeerproblematiek

Eindelijk een doorbraak?

De ACOD en het ACV-OD hadden op maandag 5 maart een onderhoud met het stadsbestuur van Gent in verband met de schrijnende parkeerproblematiek in het UZ Gent.

We hebben aangekaart en verduidelijkt dat:

  • het UZ Gent geen ‘standaard’ bedrijf is: vele parkeergebruikers op onze campus hebben geen alternatieve mogelijkheid om zich naar het UZ te verplaatsen.
  • we ons bewust zijn dat nog meer kan ingezet worden op maatregelen om extra alternatieven te zoeken voor wie dat wél mogelijk is.

We hebben volgende zaken gevraagd/voorgesteld:

lees meer…

Functionele loopbaan – Update

Resultaat bereikt: vanaf 1 april uitvoering van een historisch akkoord!

Na jarenlange inspanning en onderhandelingen tussen de Directie en de vakorganisaties van het UZ Gent is uiteindelijk een sterk resultaat bereikt.

Het Bestuurscomité heeft op 26 februari unaniem akkoord gegeven over de onderhandelde oplossing. Vrijdag laatstleden werd het protocol voor akkoord getekend door de ACOD en het ACV-OD.

lees meer…

Berichtnavigatie