BERICHT PROJECT “600”

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het schooljaar 2018 – 2019 wordt opnieuw de kans geboden aan 200 werknemers van de publieke zorgsector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde (bachelor – HBO5) te volgen.

De toelatingsvoorwaarden zijn de volgende:

  • tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de huidige of vroegere federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, PVT, IBW, diensten thuisverpleging, ROB, RVT,…).
  • Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel)
  • Minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (publiek/privé).
  • Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar/studiejaar.
  • Niet in het bezit zijn van een brevet, graduaat, of diploma bachelor verpleegkunde.
  • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden v/h onderwijs dat de werknemer wenst te volgen.
  • Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te werken als verpleegkundige (voltijds/deeltijds) in de sector.
  • Geschikt zijn om de opleiding te volgen en het beroep uit te oefenen als verpleegkundige (attest bedrijfsarts).

 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden uiterlijk voor 4 mei 2018!

 

De benodigde formulieren om zich in te schrijven zijn te bekomen bij uw vakbond of op het P – loket.

Bijkomende info nodig: bel 24199 of mail acod@uzgent.be