Pensioenbetoging 16 mei

Naar aanleiding van de ‘pensioenbetoging’ op woensdag 16 mei zal aan de personeelsleden van het UZG de kans te geven deel te nemen aan deze manifestatie. Door de ACOD is een stakingsaanzegging ingediend bij de directie v/h UZGent.
Op een extra Basisoverlegcomité zullen mbt de voorziene manifestatie zoals gebruikelijk afspraken gemaakt worden.
De modaliteiten voor het vervoer naar Brussel (inschrijving, treinticket, …) volgen in de komende dagen.
Voor meer info kan je terecht bij je vakbond.