ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Archief voor de maand “mei, 2018”

Welke lijst “zware beroepen”?

Parkeerproblematiek UZ Gent: we blijven stilstaan…

U herinnert zich wellicht het pamflet over de parkeersproblematiek van een tweetal maanden geleden.

Welnu, na een aantal mails die afgelopen maanden gestuurd werden vanuit de vakorganisaties ACOD en ACV-OD én een mail die gezamenlijk verstuurd werd vanuit de vakorganisaties en de directie moeten we het stellen met een pover mailtje dat we pas afgelopen dinsdag ontvingen van de schepen van mobiliteit met daarin ‘Ik hoop u eerstdaags een antwoord te kunnen bezorgen.’. We besluiten hieruit dat de aangekaarte problematiek niet ‘au serieux’ genomen wordt?

We plannen daarom in de komende weken verdere acties over dit onderwerp. We hopen op een grote respons van personeel, patiënten, bezoekers en omwonenden zodat het parkeerprobleem ernstig genomen wordt door het stadsbestuur en er eindelijk vooruitgang kan gemaakt worden in dit dossier.

Zware beroepen in de openbare sector

Pensioenbetoging 16 mei: praktische afspraken.

Een stakingsaanzegging werd ingediend bij de directie v/h UZ Gent om het personeel de kans te geven deel te nemen aan deze betoging.

Inschrijven voor de manifestatie kan via acod@uzgent.be, 24199 of www.acoduzgent.be (volg de link).

Het vervoer zal met de trein gebeuren.

Er zal keuze zijn uit verschillende opstapplaatsen (Gent, Aalst,…).

De vitale behoeften worden in de komende weken vastgelegd (er kunnen dus opvorderingen gebeuren).

Leden die gestaakt hebben voor deze manifestatie hebben recht op een stakersvergoeding (kopie loonstrookje nadien naar uw vakbond opsturen).

Voor bijkomende vragen: 24199 of acod@uzgent.be

Berichtnavigatie