Pensioenbetoging 16 mei: praktische afspraken.

Een stakingsaanzegging werd ingediend bij de directie v/h UZ Gent om het personeel de kans te geven deel te nemen aan deze betoging.

Inschrijven voor de manifestatie kan via acod@uzgent.be, 24199 of www.acoduzgent.be (volg de link).

Het vervoer zal met de trein gebeuren.

Er zal keuze zijn uit verschillende opstapplaatsen (Gent, Aalst,…).

De vitale behoeften worden in de komende weken vastgelegd (er kunnen dus opvorderingen gebeuren).

Leden die gestaakt hebben voor deze manifestatie hebben recht op een stakersvergoeding (kopie loonstrookje nadien naar uw vakbond opsturen).

Voor bijkomende vragen: 24199 of acod@uzgent.be