Parkeerproblematiek UZ Gent: we blijven stilstaan…

U herinnert zich wellicht het pamflet over de parkeersproblematiek van een tweetal maanden geleden.

Welnu, na een aantal mails die afgelopen maanden gestuurd werden vanuit de vakorganisaties ACOD en ACV-OD én een mail die gezamenlijk verstuurd werd vanuit de vakorganisaties en de directie moeten we het stellen met een pover mailtje dat we pas afgelopen dinsdag ontvingen van de schepen van mobiliteit met daarin ‘Ik hoop u eerstdaags een antwoord te kunnen bezorgen.’. We besluiten hieruit dat de aangekaarte problematiek niet ‘au serieux’ genomen wordt?

We plannen daarom in de komende weken verdere acties over dit onderwerp. We hopen op een grote respons van personeel, patiënten, bezoekers en omwonenden zodat het parkeerprobleem ernstig genomen wordt door het stadsbestuur en er eindelijk vooruitgang kan gemaakt worden in dit dossier.