Parkeerproblematiek UZ Gent: een stapje vooruit…

Na ongeveer 4 maanden werden de ACOD en het ACV-OD op woensdag 4 juli opnieuw uitgenodigd bij de Gentse burgemeester D. Termont en de Gentse schepen van mobiliteit, F. Watteeuw.

De schepen blijft bij het standpunt om geen extra parkeerplaatsen te willen voorzien op de campus.
De argumentatie is onder andere gebaseerd op een studie van het Vlaams verkeerscentrum over het verkeer in het zuiden van Gent dat binnen een aantal jaren volledig verzadigd zal zijn. Maatregelen om dit te vermijden moeten zijns inziens getroffen worden. Ook de gelijke benadering van nieuwe bedrijven in de buurt die ook de vraag naar parkeerplaatsen stellen is een motivering om hier niet in mee te gaan. Verder is zijn visie vooral gebaseerd op een manier om een gedragswijziging bij mensen te creëren.

De schepen wenst wel een aantal alternatieven en mogelijkheden te bieden:

  • Er wordt binnenkort samengezeten met het UZ Gent om een bedrijfsvervoerplan op te stellen voor onze campus. De stad Gent zal hierin ondersteunen.
  • Het parkeergebruik binnen het UZ Gent moet verder uitgefilterd Niet rechtmatige parkeerders moeten worden geweerd. Dit kan door gebruik te maken van een aangepast validatiesysteem voor parkeertickets.
  • Er zal worden bekeken hoe –naast de service die de Lijn aanbiedt- ander pendelbusvervoer kan ingelegd worden ter ondersteuning van o.a. momenten (vroeg-laat-weekend) waarop een goede dienstverlening nu ontbreekt. Een vb. hiervan is Max Mobiel.
  • Er is een principieel akkoord tussen de stad Gent en de uitbating van de parking aan Gent St-Pieters om een 300-tal parkeerplaatsen exclusief open te stellen voor het personeel van het UZ Gent. Verdere contractuele voorwaarden worden momenteel gefinetuned.
  • Het gebruik van fietsvervoer moet verder gestimuleerd worden door dit aantrekkelijker te maken. Aansluiting van het UZ Gent bij de Fietsambassade wordt momenteel bekeken. Verder investeren in voorzieningen voor fietsers is aan de orde.

De ACOD en het ACV-OD hebben op dit overleg aangedrongen om naast al deze positieve ideeën ook de vergunning voor de tijdelijke parkeertoren op K12F toe te staan met een contractuele voorwaarde tussen het UZ Gent en de stad Gent dat dit effectief over een welbepaalde tijd gaat. Voor ons lijkt deze piste veel minder complex dan het parkeren aan het station met daarna een tram/busaansluiting tot aan de campus.
Dit zorgt immers ook voor een extra verkeersbelasting naar het centrum/station. Ook de zogezegde bevoordeling tov omliggende bedrijven lijkt ons niet volledig correct. Een ziekenhuis kan je niet op dezelfde lijn zetten als een bedrijf waar gewerkt wordt in dagdiensten of een stabiel continusysteem. Verder zal het niet evident zijn om te bepalen wie wel of geen toegang heeft tot deze parking. Ook het tijdverlies die deze extra verplaatsing voor personeel heeft, kunnen we niet wegdenken.

Maar ‘ieder nadeel heb z’n voordeel’. De tijd die nodig is om een tijdelijke parking te realiseren (incl. onderzoek, vergunningen, aanbesteding,…) wordt geschat op 1 jaar. De parking aan het station is beschikbaar en zou in het najaar in gebruik genomen kunnen worden.

De ACOD en het ACV-OD zullen nu verder afstemmen met de Directie.

Bemerkingen of suggesties zijn steeds welkom op

acod@uzgent.be

acv-openbarediensten@uzgent.be