STAD GENT DRAAIT UZ GENT EEN RAD VOOR DE OGEN!

Onderhandelingen parkeerplaatsen B-parking gestopt

De ACOD en het ACV-OD zijn sterk ontgoocheld in de manier waarop de stad Gent, en meer bepaald het kabinet van Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw ons de afgelopen maanden een oplossing heeft voorgeschoteld die er blijkbaar toch geen is.

We voelen ons op zijn minst aan het lijntje gehouden en bedrogen!

Kort gezegd: de parkeerplaatsen van B-parking die de stad Gent heeft ‘afgestaan’ zijn enkel fictieve parkeerplaatsen. Er is ‘slechts’ een garantie voor 6 maanden huur en dat aan een dubbel tarief dan eerst vooropgesteld. Bovendien zullen deze plaatsen in de (nabije) toekomst verkocht worden in kader van projectontwikkeling in de buurt van het station.

Wellicht zal de Stad Gent doen alsof haar neus bloedt, toch kunnen we – samen met de Directie – met 100% zekerheid zeggen dat over de ‘tijdelijkheid’ en ‘randvoorwaarden’ pas heel recent werd gecommuniceerd.

We keren terug naar de initiële vraag om meer parkeerplaatsen op de campus te voorzien via een parking aan K12F.

Dit zal – afhankelijk van de verkiezingsuitslag in Gent- mogelijk al dan niet realiseerbaar zijn.

Indien de deur van stad Gent dicht blijft, sluiten we verdere acties niet uit!