Actie dag 13 februari

dxhxkdpxcaabnej

Vandaag werd op een overleg tussen vakbonden en directie beslist dat er op 13 februari zal worden gewerkt op “zondagdienst”. Het protocol “vitale behoeften” zal hiervoor worden aangepast. Na een bevraging van alle diensten kan er eventueel nog afgeweken worden van de “zondagdienst”.

affiche staking koopkracht – overhd – a4 – v3affiche staking koopkracht - a3 - portrait -nldxhhgwsx4amyicr

50754185_2030203337057483_8828670709925412864_n