ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Archief voor de dag “april 5, 2019”

BERICHT PROJECT “Vorming 600”

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het schooljaar 2019 – 2020 wordt opnieuw de kans geboden aan de werknemers van de publieke zorgsector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde (bachelor – HBO5) te volgen.

 

De toelatingsvoorwaarden waaraan de werknemer (op 31 augustus 2019) dient te voldoen zijn de volgende:

 

– Tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de huidige of vroegere federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, PVT, IBW, diensten thuisverpleging, ROB, RVT,…).

– Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel).

– Minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (publiek/privé).

– Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar/studiejaar.

– Niet in het bezit zijn van een brevet, graduaat, of diploma bachelor verpleegkunde.

– Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden v/h onderwijs dat de werknemer wenst te volgen.

– Nog niet van de voordelen van het project vorming 600 genoten hebben.

– Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te werken als verpleegkundige (voltijds/deeltijds) in de sector.

– Geschikt zijn om  de opleiding te volgen en het beroep uit te oefenen als verpleegkundige (attest bedrijfsarts).

 

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven uiterlijk vóór 6 mei 2019!

 

De benodigde formulieren om zich in te schrijven zijn te bekomen bij uw vakbond of op het P – loket.

 

Bijkomende info nodig ? → 24199 of acod@uzgent.be  

 

Advertenties

Berichtnavigatie