BERICHT PROJECT “Vorming 600”

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het schooljaar 2019 – 2020 wordt opnieuw de kans geboden aan de werknemers van de publieke zorgsector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde (bachelor – HBO5) te volgen.

 

De toelatingsvoorwaarden waaraan de werknemer (op 31 augustus 2019) dient te voldoen zijn de volgende:

 

– Tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de huidige of vroegere federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, PVT, IBW, diensten thuisverpleging, ROB, RVT,…).

– Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel).

– Minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (publiek/privé).

– Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar/studiejaar.

– Niet in het bezit zijn van een brevet, graduaat, of diploma bachelor verpleegkunde.

– Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden v/h onderwijs dat de werknemer wenst te volgen.

– Nog niet van de voordelen van het project vorming 600 genoten hebben.

– Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te werken als verpleegkundige (voltijds/deeltijds) in de sector.

– Geschikt zijn om  de opleiding te volgen en het beroep uit te oefenen als verpleegkundige (attest bedrijfsarts).

 

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven uiterlijk vóór 6 mei 2019!

 

De benodigde formulieren om zich in te schrijven zijn te bekomen bij uw vakbond of op het P – loket.

 

Bijkomende info nodig ? → 24199 of acod@uzgent.be