Nationale actiedag non-profit sector Brussel 7 mei 2019 – 10.30 uur (Noordstation)

Met de nakende verkiezingen van 26 mei in het vooruitzicht én om onze stem als non-profit te laten horen wordt op dinsdag 7 mei 2019 in Brussel een nationale actiedag georganiseerd voor de volledige nonprofit sector.

Onze eisen aan de volgende regering(en):

  • extra handen in de non-profit,
  • herziening van de (verpleegkundige) normen,
  • stabiliteit van de uurroosters,
  • betere combinatie werk en gezin,
  • vervroegd pensioen en bijkomende eindeloopbaanmaatregelen,
  • een volwaardige 13° maand,
  • betere financiering van de zorginstellingen,
  • stop aan de commercialisering van de zorg,
  • geen verdere besparing op de kap van de sociale zekerheid,…

De ACOD heeft, om het personeel van het UZ Gent de kans te geven deel te nemen aan deze actiedag, een stakingsaanzegging ingediend bij de directie v/h UZ Gent.

Inschrijven voor de actie of voor bijkomende inlichtingen kan men terecht op volgende coördinaten: acod@uzgent.be of op het nummer 24199(dect).