Eenmalige premie (IF-IC) 2018

 

Binnen afzienbare tijd wordt een éénmalige premie gestort aan de werknemers van de federaal gefinancierde openbare zorgsector (in hoofzaak ziekenhuizen).

 

Deze premie vloeit voort uit het sociaal zorgakkoord 2017 – 2020 (openbare zorgsector) en is gerelateerd aan het voorziene budget voor IF-IC (functieclassificatie – model).

 

Er werd in het sociaal akkoord voorzien dat het niet gebruikte IF-IC budget 2018 kon worden aangewend voor een éénmalige premie.

 

Het Koninlijk besluit (22 mei 2019) met onder meer deze maatregel werd recent gepubliceerd (B.S. 07.06.2019) en daardoor kan de uitvoering nu gebeuren. Het Beheerscomité Sociale Maribel van de Overheidssector zal instaan voor de verdere uitvoering van deze maatregel.

 

Concreet: de premie bedraagt 236,00€ bruto voor een voltijds werknemer (en pro rata de arbeidstijd van een deeltijds werknemer) die op 01.01.2019 tewerkgesteld is in de betrokken sector.

 

De baremastudie met de medewerking van de geselecteerde openbare pilootziekenhuizen (o.a. UZ Gent) is intussen al even aan de gang maar er is momenteel zeker geen sprake van een onmiddellijke invoering van het IF-IC functieclassificatie – model…

 

De storting van deze eenmalige premie mag in principe verwacht worden vóór oktober 2019.

 

Voor detail of bijkomende vragen over deze premie: 24199 of acod@uzgent.be

 

 

Yves Derycke            Katrien Van Keirsbilck                  Sabine Van Bever

Voorzitter             Ondervoorzitter     Ondervoorzitter