ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Archief voor de maand “november, 2019”

Besparingsmaatregelen 2020   Algemene personeelsvergaderingen

Naar aanleiding van de beslissing van het bestuurscomité van 25/11/2019 om verschillende besparingsmaatregelen door te voeren die het personeel aanbelangen, organiseren ACOD en ACV openbare diensten personeelsvergaderingen die doorgaan op

 • dinsdag 3 december 2019 in auditorium E (Blok B ingang 32)
 • donderdag 5 december 2019 in auditorium F (ingang 6)


Op volgende tijdstippen:

 • 11u30-12u30
 • 13u30-14u30

Het bijwonen van deze personeelsvergaderingen kan gebeuren in dienstvrijstelling (rekening houdend met de dienstnoodwendigheden).

VAKANTIEDAG OP DE HELLING!

Afschaffing 2 halve dagen Gentse Feesten / inkorting lactatieverlof

‘Du jamais vu’…met 2 niet-akkoorden naar het bestuurscomité!

Dinsdag 19 november eindigde de statutaire commissie over de besparingsmaatregelen in mineur.

We zijn steeds constructief geweest in het brengen van mogelijke besparingsmaatregelen die de rechten van het personeel zo weinig mogelijk raken.

Er werd door de vakorganisaties een tegenvoorstel geformuleerd:

 • Maatregelen die ongeveer 1 miljoen € kunnen opbrengen (hervorming van het herplaatsingsbeleid, schrappen van niet meer bestaande formatieplaatsen, afronding van alle prestaties naar het eerstvolgende kwartier, verliezen van medicatie vermijden,…)
 • Invoering van een evaluatiesysteem
 • Invoering van degressief loon onder bepaalde voorwaarden met beperking in tijd van medisch deeltijds werken)
 • Insourcen van de schoonmaak & catering met daaraan gekoppeld progressieve contractuele invulling

Dit alles levert samen zeker meer dan 2 miljoen euro op!

Voor de directie, met name de gedelegeerd bestuurder, was dit onvoldoende.

Er werden doodleuk 2 extra maatregelen toegevoegd, zijnde:

 • De inlevering van de 2 halve dagen ‘Gentse Feesten’
 • Het aftoppen van het lactatieverlof op 20 weken i.p.v. 24 weken

Het ACV-OD en de ACOD gaan niet akkoord met deze bijkomende maatregelen.

Een aantal redenen waarom we niet akkoord zijn met deze maatregelen:

 • Er wordt ongelooflijk veel materiaal verspild in dit ziekenhuis, iedereen kent hier wel voorbeelden van.
 • We stelden voor om de werkingskosten met 5% te verminderen, gebruik van bestaande toestellen uit te breiden, maar met deze suggesties ging de directie aan de haal om hun begroting te dichten…
 • Er gaat heel veel energie en mankracht naar NIAZ, er wordt te weinig kritisch gekeken naar de negatieve gevolgen hiervan. En zeg nu zelf…welke patiënt gaat naar een ziekenhuis omdat het ‘geaccrediteerd’ is?
 • Er worden ‘postjes’ gecreëerd, medewerkers aan de kant geschoven, maar allemaal betaald door ons ziekenhuis.
 • Onderpresteren en misbruiken worden te weinig aangepakt.
 • Het is dankzij het akkoord van de functionele loopbaan waarvan het ACV-OD en de ACOD de grote voorzet gaven, dat er geen bloedbad in het ziekenhuis is aangericht.
 • En last but not least: door deze maatregelen worden alle hardwerkende medewerkers, die soms in zeer moeilijke omstandigheden (lees: personeelstekort-werkdruk-stress) een dienst draaiende houden, geraakt.

Er werd gisteren een protocol van niet-akkoord op de agenda van het bestuurscomité voorgelegd.

Het bestuurscomité heeft beslist om deze maatregelen met een protocol van niet-akkoord toch door te voeren. We brengen alles in gereedheid om het personeel verder te informeren en te bevragen. Heel binnenkort worden personeelsvergaderingen belegd.

Gelet op de beslissing die het Bestuurscomité gisteren genomen heeft i.v. m. de besparingsmaatregelen en gezien de vele reacties die wij van het personeel krijgen, schorten ACOD en ACV openbare diensten, in afwachting van de personeelsvergaderingen, met onmiddellijke ingang het sociaal overleg (informeel en formeel) op.

67 MILJOEN VOOR DE GEZONDHEIDSSECTOR: Worden de gezondheidswerkers wel gehoord?

Alle gezondheidswerkers en hun vertegenwoordigers – al dan niet in de particuliere of openbare sector, uit de verpleging, de logistiek, de administratie, de paramedische of de technische diensten – stellen al maandenlang de ondraaglijke situatie aan de kaak waar ze dagelijks mee te maken hebben.
Hyperflexibiliteit, onzekerheid, gebrek aan erkenning en onderbezetting zijn eerder regel dan uitzondering.

Besparingen in instellingen hebben de sector echt geschaad en de arbeidsomstandigheden in de sector onaantrekkelijk gemaakt.

Het tekort aan verpleegkundigen is dusdanig zo dat de situatie vandaag de dag alarmerend is geworden.

Het wordt stilaan dringend want we zitten op ons tandvlees!

SETCa-BBTK en CGSP-ACOD hebben daarom met bijzondere aandacht de werkzaamheden van de parlementaire werkgroepen van de kamer op 6 en 13 november gevolgd.

67 miljoen: voor wie en waarom?

We zijn absolute voorstander van de oprichting van een noodfonds voor de zorgsector MAAR dit kan slechts een eerste stap zijn.   Voor ons zijn volgende punten heel belangrijk om structureel iets te kunnen veranderen:

 • Duurzaamheid van de financiering;
 • Het gebruik van financiële middelen voor een reële toename van de werkgelegenheidsnormen op het terrein;
 • De aanwerving van nieuwe collega’s door middel van lokaal sociaal overleg.

Werknemers hebben ECHTE FYSIEKE nieuwe collega’s nodig om hun job te kunnen blijven doen waar ze met hun hart hebben voor gekozen. Enkel meer handen in de zorg zijn een humaan en kwalitatief hoogstaand antwoord op de legitieme behoeften van onze mensen.

Als dit niet is wat er tijdens de volgende parlementaire vergadering op 20 november wordt besloten, moet er een conclusie worden getrokken: er is geen politieke wil om aan de legitieme verwachtingen van de werknemers te voldoen!!!

We blijven waakzaam!

Berichtnavigatie