67 MILJOEN VOOR DE GEZONDHEIDSSECTOR: Worden de gezondheidswerkers wel gehoord?

Alle gezondheidswerkers en hun vertegenwoordigers – al dan niet in de particuliere of openbare sector, uit de verpleging, de logistiek, de administratie, de paramedische of de technische diensten – stellen al maandenlang de ondraaglijke situatie aan de kaak waar ze dagelijks mee te maken hebben.
Hyperflexibiliteit, onzekerheid, gebrek aan erkenning en onderbezetting zijn eerder regel dan uitzondering.

Besparingen in instellingen hebben de sector echt geschaad en de arbeidsomstandigheden in de sector onaantrekkelijk gemaakt.

Het tekort aan verpleegkundigen is dusdanig zo dat de situatie vandaag de dag alarmerend is geworden.

Het wordt stilaan dringend want we zitten op ons tandvlees!

SETCa-BBTK en CGSP-ACOD hebben daarom met bijzondere aandacht de werkzaamheden van de parlementaire werkgroepen van de kamer op 6 en 13 november gevolgd.

67 miljoen: voor wie en waarom?

We zijn absolute voorstander van de oprichting van een noodfonds voor de zorgsector MAAR dit kan slechts een eerste stap zijn.   Voor ons zijn volgende punten heel belangrijk om structureel iets te kunnen veranderen:

  • Duurzaamheid van de financiering;
  • Het gebruik van financiële middelen voor een reële toename van de werkgelegenheidsnormen op het terrein;
  • De aanwerving van nieuwe collega’s door middel van lokaal sociaal overleg.

Werknemers hebben ECHTE FYSIEKE nieuwe collega’s nodig om hun job te kunnen blijven doen waar ze met hun hart hebben voor gekozen. Enkel meer handen in de zorg zijn een humaan en kwalitatief hoogstaand antwoord op de legitieme behoeften van onze mensen.

Als dit niet is wat er tijdens de volgende parlementaire vergadering op 20 november wordt besloten, moet er een conclusie worden getrokken: er is geen politieke wil om aan de legitieme verwachtingen van de werknemers te voldoen!!!

We blijven waakzaam!