VAKANTIEDAG OP DE HELLING!

Afschaffing 2 halve dagen Gentse Feesten / inkorting lactatieverlof

‘Du jamais vu’…met 2 niet-akkoorden naar het bestuurscomité!

Dinsdag 19 november eindigde de statutaire commissie over de besparingsmaatregelen in mineur.

We zijn steeds constructief geweest in het brengen van mogelijke besparingsmaatregelen die de rechten van het personeel zo weinig mogelijk raken.

Er werd door de vakorganisaties een tegenvoorstel geformuleerd:

 • Maatregelen die ongeveer 1 miljoen € kunnen opbrengen (hervorming van het herplaatsingsbeleid, schrappen van niet meer bestaande formatieplaatsen, afronding van alle prestaties naar het eerstvolgende kwartier, verliezen van medicatie vermijden,…)
 • Invoering van een evaluatiesysteem
 • Invoering van degressief loon onder bepaalde voorwaarden met beperking in tijd van medisch deeltijds werken)
 • Insourcen van de schoonmaak & catering met daaraan gekoppeld progressieve contractuele invulling

Dit alles levert samen zeker meer dan 2 miljoen euro op!

Voor de directie, met name de gedelegeerd bestuurder, was dit onvoldoende.

Er werden doodleuk 2 extra maatregelen toegevoegd, zijnde:

 • De inlevering van de 2 halve dagen ‘Gentse Feesten’
 • Het aftoppen van het lactatieverlof op 20 weken i.p.v. 24 weken

Het ACV-OD en de ACOD gaan niet akkoord met deze bijkomende maatregelen.

Een aantal redenen waarom we niet akkoord zijn met deze maatregelen:

 • Er wordt ongelooflijk veel materiaal verspild in dit ziekenhuis, iedereen kent hier wel voorbeelden van.
 • We stelden voor om de werkingskosten met 5% te verminderen, gebruik van bestaande toestellen uit te breiden, maar met deze suggesties ging de directie aan de haal om hun begroting te dichten…
 • Er gaat heel veel energie en mankracht naar NIAZ, er wordt te weinig kritisch gekeken naar de negatieve gevolgen hiervan. En zeg nu zelf…welke patiënt gaat naar een ziekenhuis omdat het ‘geaccrediteerd’ is?
 • Er worden ‘postjes’ gecreëerd, medewerkers aan de kant geschoven, maar allemaal betaald door ons ziekenhuis.
 • Onderpresteren en misbruiken worden te weinig aangepakt.
 • Het is dankzij het akkoord van de functionele loopbaan waarvan het ACV-OD en de ACOD de grote voorzet gaven, dat er geen bloedbad in het ziekenhuis is aangericht.
 • En last but not least: door deze maatregelen worden alle hardwerkende medewerkers, die soms in zeer moeilijke omstandigheden (lees: personeelstekort-werkdruk-stress) een dienst draaiende houden, geraakt.

Er werd gisteren een protocol van niet-akkoord op de agenda van het bestuurscomité voorgelegd.

Het bestuurscomité heeft beslist om deze maatregelen met een protocol van niet-akkoord toch door te voeren. We brengen alles in gereedheid om het personeel verder te informeren en te bevragen. Heel binnenkort worden personeelsvergaderingen belegd.

Gelet op de beslissing die het Bestuurscomité gisteren genomen heeft i.v. m. de besparingsmaatregelen en gezien de vele reacties die wij van het personeel krijgen, schorten ACOD en ACV openbare diensten, in afwachting van de personeelsvergaderingen, met onmiddellijke ingang het sociaal overleg (informeel en formeel) op.