Corona Zorgpremie 2020

Uitzonderlijke aanmoedigingspremie ziekenhuispersoneel!

Naar aanleiding van de tweede COVID golf werd vrijdagmiddag 13 november na overleg tussen de sociale partners en het kabinet van minister F. Vandenbroucke een voorstel “afgeklopt” m.b.t. de besteding van het éénmalig budget van 200 miljoen euro bestemd voor het ziekenhuispersoneel.

De maatregel komt erop neer dat ieder personeelslid werkzaam in een ziekenhuis (algemeen, universitair, gespecialiseerd en psychiatrisch, zowel in de privé als openbare sector) een uitzonderlijke aanmoedigingspremie zal krijgen van maximaal 985€ bruto (voltijdse tewerkstelling).

De premie wordt berekend pro rata de arbeidstijd die tijdens de referentieperiode van 1 september tot 30 november werd betaald, waarbij periodes van langdurige afwezigheid van meer dan 30 kalenderdagen niet worden meegenomen.

Deze aanmoedigingspremie zal vóór 31 december 2020 worden uitbetaald.

Intussen is de consumptie-cheque van 300€ ook op komst, maar daar is nog wat regelgevend werk voor vereist, maar in ieder geval is zeker: hij komt er! Tenslotte: donderdag 12 november werd het sociaal akkoord (met een budget van 600 miljoen euro) door alle partijen getekend.

Er wordt de komende tijd werk gemaakt van de concrete uitvoering (loon – en betere werkomstandigheden) van dit belangrijk sociaal zorgakkoord.

Hoog tijd dat de Vlaamse regering nu ook kleur bekent voor onze collega’s in de Vlaamse zorg!