Aanvraag Syndicale Premie 2020

Het aanvraagformulier voor de syndicale premie van het refertejaar 2020 wordt binnenkort door P&O UZ Gent aan alle personeelsleden bezorgd.

Om deze premie te ontvangen moet u uiteraard aangesloten zijn bij een vakorganisatie (en de correcte vakbondscentrale). 

Voor alle ABVV/ACOD aangesloten werknemers binnen UZ Gent is de correcte ABVV – Centrale (en sector):

ACOD – Overheidsdiensten

Wanneer u twijfelt, of u bent nog niet aangesloten bij de juiste Centrale (vb. Algemene Centrale, BBTK, Metaal,…) neem dan gerust contact op met de ACOD UZ Gent op binnenpost 24199/25377 of via acod@uzgent.be.

Het originele ingevulde aanvraagformulier stuurt u via binnenpost terug naar:

ACOD DPII/1ste verdieping

of via gewone post kan ook:

ACOD Oost – Vlaanderen, Bagattenstraat 158, 9000 Gent.

Opgelet: gescande documenten mogen niet aanvaard worden!

Het aanvraagformulier moet voor 1 juli 2021 ingestuurd worden.

De syndicale premie bij een voltijdse bijdrage bedraagt 90 EUR. 

Indien u het aanvraagformulier om één of andere reden kwijt bent geraakt, kan een duplicaat aangevraagd worden bij uw vakbond.