Project 600

Het beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidssector heeft recent beslist het project “600” verder te zetten. Voor het schooljaar 2021 – 2022 wordt opnieuw de kans geboden aan werknemers van de publieke sector om met behoud van loon de opleidingverpleegkunde (bachelor – HBO5) te volgen.

De toelatingsvoorwaarden (op 31/08/2021) zijn de volgende:-

Tewerkgesteld zijn in een instelling die behoort tot de federale gezondheidssector (ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, diensten thuisverpleging,…)

Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel)

Minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (openbaar/privé)

Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden v/h onderwijs dat de werknemer wil volgen

Niet in het bezit zijn van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde

Bij aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar

Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als verpleegkundige binnen de federale gezondheidssector.

Kandidaten kunnen zich inschrijven uiterlijk voor 10 mei 2021. 

De benodigde formulieren kunnen verkregen worden bij uw vakbond of op het P – loket. 

Bijkomende info nodig: → 24199dect of acod@uzgent.be