Consumptiecheque & “one –shot” IF-IC premie

Het liet wel even op zich wachten…maar beide maatregelen worden zeer binnenkort uitgevoerd. 

De consumptiecheque (300€) zal in de komende weken door P&O verdeeld worden. 

Deze cheque is pro rata en is gebonden aan een referteperiode (01/01/2020 tem 30/09/2020). 

Praktische afspraken daarover volgen eerstdaags. 

Tevens zal duidelijk gemaakt worden waar en tot hoelang die cheques kunnen uitgegeven worden. 

Daarnaast werd op 19 mei 2021 het Koninklijk besluit van 11 mei 2021 gepubliceerd die de toekenning voorziet van de éénmalige IF-IC premie. 

Deze premie (die al eens werd uitgekeerd in 2019) bedraagt 236 bruto (bij voltijdse tewerkstelling). 

Nu het K.B. eindelijk gepubliceerd werd zou de betaling zeer binnenkort moeten gaan gebeuren. 

Afsluitend: de onderhandelingen m.b.t. IF-IC voor de publieke zorgsector zijn nog volop lopende. 

Voor bijkomende info: 24199dect – acod@uzgent.be