Directie UZ Gent neemt een loopje met het sociaal overleg…., en belooft licht in de duisternis?

Vandaag heeft de ACOD de vergadering van het Basisoverlegcomité verlaten uit protest over de manier waarop de directie van UZ Gent het sociaal overleg tegenwoordig voert…, of beter gezegd niet voert!

Ondanks de steeds weerkerende beloftes die men doet, moet de ACOD vaststellen dat er veel tijd en energie opgaat aan “casuïstiek”, maar een collectieve en concrete aanpak van de problemen achterwege blijft.

Waar blijven o.a. de beloofde oplossingen omtrent statutarisatie voor de medewerkers in tijdelijke statuten?

Waar blijft de beloofde oplossing m.b.t. “mini-Fucla”?

Waar blijft de aanpak van herziening (verhoging) toelagen extra – prestaties?…

Kennelijk is het zeer moeilijk om op een ernstige en correcte manier, in het belang  van alle personeelsleden, dit overleg te voeren en steeds opnieuw worden zaken op de lange baan geschoven. 

Daarom heeft de ACOD een duidelijk signaal gegeven dat het op deze manier niet zo verder kan. 

Wij wensen een ernstig debat met concrete oplossingen in het belang van alle medewerkers. 

De steeds terugkerende “ad hoc” oplossingen zijn niet meer voldoende!

De ACOD hoopt dat de directie (die vandaag op het BOC zo goed als alleen werd vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder) dit signaal ernstig neemt en het recent beloofde “licht” voor het ziekenhuis zal waar maken?