Project 600 – versie 2022

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het schooljaar 2022 – 2023 wordt opnieuw de kans geboden aan werknemers van de publieke zorgsector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde (bachelor – HBO5) te volgen. 

De toelatingsvoorwaarden (op 31/08/2022) zijn de volgende:

Tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de huidige of vroegere federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, PVT, IBW, diensten thuisverpleging, ROB, RVT,…).

Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel).

Minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (publiek/privé).

Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar/studiejaar.

Niet in het bezit zijn van een brevet, graduaat, of diploma bachelor verpleegkunde.

Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden v/h onderwijs dat de werknemer wenst te volgen.

Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te werken als verpleegkundige (voltijds/deeltijds) in de federale gezondheidssector.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven uiterlijk vóór 4 april 2022.

Daarnaast wordt binnen het project “600” een (nieuw) proefproject opgestart om aan een beperkt aantal HBO5 verpleegkundigen de mogelijkheid te geven de brugopleiding (2,5 jaar) naar bachelor verpleegkunde te volgen (meer info bij je afgevaardigde). 

De benodigde formulieren om zich in te schrijven zijn te bekomen bij uw vakbond of op het P-loket

Bijkomende info nodig ? → 24199/25377 of acod@uzgent.be