Aanvraag syndicale premie 2021

De formulieren voor de aanvraag syndicale premie 2021 werden onlangs verstuurd aan alle personeelsleden van het UZ Gent. 

Leden van de ACOD (UZ Gent) kunnen hun aanvraagformulier opsturen via binnenpost (in UZ Gent) naar ACOD UZ Gent DPPII/1° verdieping of rechtsreeks met de post naar het gewest ACOD Oost – Vlaanderen, Bagattenstraat 158, 9000 Gent.

Opgelet: niettegenstaande een vroegere expliciete vraag aan het kabinet van de premier om gescande documenten te mogen indienen werd gesteld dat alleen de originele documenten zullen aanvaard worden, m.a.w. uw document inscannen en doormailen naar ons mag niet aanvaard worden. 

Het aanvraagformulier moet ingediend worden voor 1 juli 2022. Zo voorkomt u in ieder geval 90€ te mislopen. Bij verlies kan u via ons een duplicaat aanvragen.

Voor bijkomende vragen: 24199/25377dect