Bericht m.b.t invoering IFIC in UZ Gent

Onlangs werd aan de personeelsleden behorende tot groep 1 & 2 een gepersonaliseerd voorstel m.b.t. IFIC toegestuurd vanuit P&O. Voor de medewerkers van groep 3 zal dit begin mei gebeuren. Voor groep 4 is nog geen datum vastgelegd gezien de procedure toewijs in de begeleidingscommissie nog moet gebeuren.

Intussen blijkt (en zoals verwacht) dat er heel wat vragen/onduidelijkheden zijn. Gelet op de invoering van een nieuw loonmodel is dit niet ongewoon. 

Daarnaast kan het ook zijn dat er in je simulatie fouten geslopen zijn, dus kijk je persoonlijk voorstel goed en volledig na!

Spijts de hardnekkige geruchten, onder andere verklaringen van sommige politici: een 6% lineaire loonsverhoging zit niet als bijkomende maatregel in het sociaal akkoord vervat…

Het departement P&O heeft intussen een FAQ lijst opgemaakt (die regelmatig bijgewerkt wordt) waar al heel wat antwoorden terug te vinden zijn. 

Voor de leden van de ACOD UZ Gent verwijzen we ook nog eens naar de nieuwsbrief ACOD UZ Gent van maart laatstleden (check je mailbox). 

Tenslotte kunnen leden voor hun individuele vragen uiteraard ook terecht op volgende coördinaten → acod@uzgent.be, telefonisch 24199/25377 dect of persoonlijk na afspraak.

Je vragen/bemerkingen worden vertrouwelijk behandeld. 

Afsluitend: aan het vakantiegeld, eindejaarstoelage, gevarenpremie, attractiviteitspremie, onregelmatige prestaties, loonindex,… wordt niet geraakt!