Staking en actiedag dinsdag 31 mei 2022

Op dinsdag 31 mei 2022 wordt binnen de openbare sector (waartoe UZ Gent ook behoort) een nationale staking – en actiedag (per gewest) georganiseerd. 

Personeelsleden van het UZ Gent die willen staken worden ingedekt door de stakingsaanzegging die door de ACOD werd ingediend. 

Leden van de ACOD die op 31 mei staken hebben recht op een stakersvergoeding (bezorg aan ons een  kopie van je loonstrookje van de maand waarop de stakingsdag werd afgehouden). 

De eisen zijn intussen bekend: verhoging van de koopkracht, meer personeel en investeringen voor de openbare sector, waardige pensioenen, bescherming van de syndicale vrijheden, geen verdere privatisering van diensten in de openbare sector,…

Ook voor de openbare zorgsector zijn dringend bijkomende oplossingen nodig. Het sociaal akkoord 2020 voor de zorgsector moet de verdere opstap zijn voor nog betere en duurzamere oplossingen, de noden en uitdagingen in de openbare zorgsector blijven immers groot (personeelstekorten, werkdruk, betere valorisatie onregelmatige prestaties, duurzame eindeloopbaanmaatregelen,…).

In ieder geval wordt na de zomer voor de zorgsector een nieuwe eisenbundel neergelegd bij de federale minister van Volksgezondheid! 

In aanloop naar de nationale betoging in Brussel op 20 juni 2022 wordt met deze actiedag aan de diverse regeringen nu al een duidelijk signaal gegeven. 

Voor bijkomende info → 24199/25377dect of acod@uzgent.be