VERHOGING ATTRACTIVITEITSPREMIE VANAF 2022!

Vorige week werd op het kabinet van minister Vandenbroucke met de sociale partners van de zorgsector een akkoord gesloten over de verdeling van het resterend budget van het sociaal zorgakkoord 2020.

Voor de publieke sector werd overeengekomen om de attractiviteitspremie met 400€ bruto (voltijds) te verhogen.

Deze maatregel gaat in vanaf 2022 en is blijvend!

Concreet: voor alle betrokken medewerkers van UZ Gent zal de verhoging toegekend worden bij de uitbetaling in november 2022. 

Ter herinnering: de huidige attractiviteitspremie is vastgelegd op 480€ bruto (niet geïndexeerd). 

De onderhandelingen m.b.t. het luik sociaal overleg ziekenhuisnetwerken, het luik kwalitatieve maatregelen (vrijstelling nachtprestaties cfr. CAO nr.46 privé, stabiliteit deeltijdse arbeidsovereenkomsten, kwalitatieve maatregelen vakantieregeling, preventie burn-out & agressie) én de tweede pensioenpijler zijn nog lopende…

Tenslotte ook nog: de syndicale organisaties van de publieke (en privé) zorgsector gaan in de komende weken/maanden eisenbundels neerleggen voor een toekomstig nieuw sociaal zorgakkoord, want er blijven in de sector nog behoorlijk wat problemen aan te pakken (personeelstekorten, eindeloopbaanmaatregelen, werkdruk, betere valorisatie onregelmatige prestaties,…). 

Voor verdere vragen → 24199/25377 of acod@uzgent.be