BETOGING BRUSSEL 20 juni 2022: praktische richtlijnen

Om personeelsleden de kans te geven deel te nemen aan deze betoging  heeft de ACOD voor UZ Gent ook een stakingsaanzegging ingediend (de bevraging  op de  diensten is intussen gestart). 

Op basis van deze bevraging wordt volgende week dan een protocol “vitale behoeften” met de directie vastgelegd. 

Het vervoer naar Brussel zal  gebeuren via het spoor, leden van ACOD UZ Gent kunnen zich inschrijven via de online link (https://forms.office.com/r/CkyCJE8Nya), of de QR code (zie pamflet met uurregeling), of via acod@uzgent.be

Leden van de ACOD UZ Gent die  staken (en die niet worden opgevorderd) hebben recht op een stakersvergoeding (registreren bij  de inschrijving). 

Om je stakersvergoeding te verkrijgen stuur je via binnenpost (tav ACOD UZ Gent, DPII/1steverdieping) een kopie  van de loonstrook van de maand waarin de stakingsdag werd afgehouden.

Voor bijkomende info : 24199/25377 dect of acod@uzgent.be