Bericht Project « Vorming 600 »

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het schooljaar 2023 – 2024 wordt opnieuw de kans geboden aan werknemers van de publieke zorgsector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde (bachelor – HBO5) te volgen. 

De toelatingsvoorwaarden (op 31/08/2023) zijn de volgende: 

– Tewerkgesteld zijn in een instelling behorend tot de zorgsector (ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, diensten voor thuisverpleging, IBW, RVT, dagverzorgingscentra,…); 

– Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel); 

– Minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (publiek/privé); 

– Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar/studiejaar; 

– Niet in het bezit zijn van een brevet, graduaat, of diploma bachelor verpleegkunde; 

– Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden v/h onderwijs dat de werknemer wenst te volgen; 

– Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te werken als verpleegkundige (voltijds/deeltijds) in de sector. 

Vanaf schooljaar 2023 – 2024 wordt het project uitgebreid en kan je ook een opleiding tot zorgkundige volgen (onder bepaalde voorwaarden). 

Tenslotte wordt  binnen het  project “600” ook terug voorzien in de mogelijkheid (opgelet: beperkt aantal plaatsen) om de brugopleiding (2,5j) van HBO5 naar bachelor verpleegkunde te volgen. 

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven uiterlijk vóór 4 april 2023.  

De benodigde formulieren om zich in te schrijven zijn te bekomen bij uw vakbond of op het P – loket. 

Bijkomende info nodig? → contacteer je afgevaardigde.