archief 2002

21/12

De eindejaarsfeesten komen eraan, en ook de ACOD UZ Gent wenst iedereen een gezond, gelukkig en strijdbaar 2003, voor een andere en betere wereld.

eindejaarswensen

10/12

pamflet

Vandaag was er een actiedag in Brussel aan het kabinet van het Ministerie van Sociale Zaken.

Deze actie ging uit van ACOD, CCOD en VSOA, en dan vooral van de Openbare Ziekenhuizen.

ACOD UZ Gent was er ook bij, en sluit zich aan bij de eisen, zijnde het verhogen van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage. (wat het UZ betreft hebben wij de verhoging van de eindejaarstoelage reeds binnen, en zijn wij nog enkel vragende partij voor het optrekken van het vakantiegeld).

Op het kabinet van Sociale Zaken gaf de minister niet thuis, en via zijn vertegenwoordiger maakte hij duidelijk dat hij niet op de eisen zal ingaan. De betoging  ging nadien naar het kabinet Volksgezondheid, alwaar de minister begrip had voor de eisen, en deze zou verdedigen bij minister Vandenbroucke.

Er waren zo’n 2à3000 betogers, grotendeels afkomstig uit het Antwerpse.

Gelet op de kou, en het thema, was het niet verwonderlijk dat het personeel tegen het einde van de betoging letterlijk en figuurlijk “Wit van Woede” was.

Wordt zeker vervolgd met een nationale betoging.

14/11

Voor de geïnteresseerden, enkele links die zeker het nakijken waard zijn…

Vernieuwde site ACOD Universiteit Gent: http://acod.rug.ac.be/cgi-bin/ufds/ufds.cgi?db=data/nieuws.txt&ini=nieuws.ini

ACOD UZ Gent steunt de oproep van tientallen organisaties om deel te nemen aan de Vredesbetoging van 17/11/02 te Brussel. Meer info op:

http://www.abvv.be/code/nl/fram018.htm

en op http://www.motherearth.org/nowar/nl/home_nl.php

Voor wie up-to-date wil blijven m.b.t. de ontwikkelingen bij de Vlaamse Overheid aangaande het Beter Bestuurlijk Beleid: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/bbb/new/

Deze site handelt o.a. over het nieuwe beloningsbeleid.

Voor info over het UZ: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/bbb/verandering/Sectorale%20invulling/07Welzijn&Volksgezondheid.pdf

(gebruik de zoekfunctie naar UZ Gent)

11/11

Wie de GUZET nu al wil lezen, kan dit hier.

De gdrukte versie wordt eind deze week verspreid.

31/10

Op 25 november is er in het Provinciaal Administratief Centrum aan het Zuid te Gent tussen 9.30 en 12 uur een personeelsvergadering voor het personeel van de Openbare Diensten. Ook het personeel van het UZ is uitgenodigd. Er is dienstvrijstelling aangevraagd. Thema van de vergadering is het nieuwe beloningsbeleid van de Vlaamse Overheid.

28/10

Goed nieuws!! De Vlaamse Overheid heeft ingestemd met de financiering van de eindejaarstoelage vanaf DIT jaar. Wat betreft de overige punten was er vorige week op lokaal vlak reeds een akkoord.

persbericht

pamflet

inhoud CAO 2001-2002

25/10

De opkomst voor onze ledenvergadering was aan de magere kant, zeker na het massale succes van onze betoging van vorige week. Onze afgevaardigden kregen echter van het publiek de steun om de onderhandelingen op Vlaams niveau tot een goed einde te brengen. Eens dit opgelost is, richten we onze blik voor 100% op het Federaal niveau. We blijven strijden voor ons vakantiegeld!!

21/10

Op vrijdag 25 oktober zal er tussen 14 en 16 uur een algemene ledenvergadering zijn voor de leden van ACOD UZ Gent. Deze vergadering heeft plaats in auditorium D (tussen poli 3 en poli 4).

Er werd dienstvrijstelling aangevraagd. Op de agenda staat de stand van zaken m.b.t. de CAO 2001 – 2002.

De leden zullen persoonlijk uitgenodigd worden, en zullen verzocht worden zich uit te spreken over een eventueel akkoord m.b.t. de CAO. De opkomst is van groot belang!! Uw mening maakt ons standpunt!!

16/10

Dé dag!!

Volgens de politie waren er ongeveer 800 betogers, volgens ons moeten het er minstens 1200 geweest zijn.

De betoging verliep rustig, onze eisen m.b.t. vakantiegeld en eindejaarstoelage zijn luid en duidelijk overgekomen. Volgens de laatste berichten zou de Vlaamse Regering bereid zijn een aantal toegevingen te doen wat betreft de eindejaarspremie. Vanavond worden de 3 nationale secretarissen nog ontvangen door Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken. Afwachten wat daar uit de bus komt.

Een uitgebreide fotoreportage vind je hier.

14/10

Vandaag werd er begonnen met de verspreiding van een nieuw pamflet, dit tengevolge van de recente wijzigingen.

10/10

Vandaag drastische ommekeer in de planning voor volgende woensdag!!!

Op het extra BOC van deze middag is er een voorlopig akkoord tussen het beheer en de drie vakbonden. Dit akkoord houdt in dat de stakingsaanzegging voor 16/10 wordt ingetrokken, en dat er met de steun van het beheer een werkonderbreking met dienstvrijstelling wordt georganiseerd. Dit betekent dat iedereen gewoon komt werken op 16/10, maar dat er tussen 09 en 14 uur op “Waakfunctie” wordt gewerkt. Met waakfunctie wordt bedoeld het absolute minimum om de veiligheid van de patiënten en het ziekenhuis te garanderen. Met deze beslissing wordt het voor nog meer mensen mogelijk gemaakt om aan de betoging deel te nemen. Tijdens deze dienstvrijstelling verliest niemand loon. Morgen, 11/10, zal het beheer de diensthoofden verwittigen van deze beslissing, en na een bijkomend BOC op de middag -waar de juiste cijfers van de waakfunctie worden besproken dienst per dienst- zal elke dienstverantwoordelijke op de hoogte worden gebracht. Het beheer zal ook aan alle personeelsleden van het UZ een brief sturen met meer info over de dienstvrijstelling. In de loop van de volgende dagen zullen de vakbonden nieuwe en bijkomende informatie verspreiden via pamfletten. Militanten van de 3 vakbonden zullen alle diensten bezoeken om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Hebt U nog bijkomende vragen, aarzel niet ons te bellen op 4199 of te mailen op acod@uzgent.be, of op info@acoduzgent.be.

Praktisch voorbeeld:

Persoon X heeft op 16/10 vroegdienst. Om 6.45 uur badget hij in. Hij werkt tot 09 uur. Dan gaat hij, liefst samen met nog enkele collega’s, naar de verzamelplaats aan de hoofdingang. Zij nemen allen deel aan de betoging, en keren nadien terug naar hun dienst. Om 14 uur zijn ze terug op hun dienst, en om 14.45 uur badgen zij uit, en gaan naar huis. Tussen 09 en 14 uur wordt de dienst bemand door een minimum aan personeel. Dit minimum wordt morgen voor elke dienst apart bepaald. Tussen 09 en 14 uur wordt iedereen gewoon doorbetaald, of zij nu meedoen aan de betoging of op dienst blijven.

Wij roepen nogmaals iedereen op die naar de betoging kàn komen, dus ook de late diensten en zij die in VD of verlof of RV,… zijn

Betoging 16/10: praktisch 

7/10

Deze namiddag zullen militanten van ACOD pamfletten uitdelen aan de ingang van de parkeertoren. Ondertussen zullen militanten van CCOD pamfletten uitdelen aan de ingang t.h.v. K 12 F.

3/10

Op woensdag 16 oktober organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een 24-uren staking en een betoging te Gent.

De staking gaat in op 16 oktober om 00.00 uur en duurt tot 16 oktober 24.00 uur.

Wij rekenen op iedereen die deze dag thuis is, de late dienst heeft of staakt om deel te nemen aan de betoging. Verzamelpunt voor deze betoging is de parking aan de hoofdingang, vanaf 09 uur. De betoging vertrekt om 10 uur stipt langs de Zwijnaardsesteenweg, de Heuvelpoort, het St. Pietersplein, de St. Pietersnieuwstraat en de Lammerstraat tot aan het Wilsonplein (Zuid). Aldaar zal er een korte toespraak zijn door de vakbondsafgevaardigde(n), waarna de betoging om 12 uur ontbonden wordt.

Wij willer er de nadruk op leggen dat wij een vreedzame manifestatie willen. Deelnemers sporen wij aan talrijk en creatief te zijn. In de loop van de komende dagen zullen de vakbondsmilitanten bijna dagelijks rondgaan in het ziekenhuis om iedereen te mobiliseren.

Wees er op voorbereid dat in de komende dagen uw verantwoordelijke zal vragen wie al dan niet staakt. Indien U zich op geeft als zijnde staker, dan zal uw naam genoteerd worden. Indien er personeelstekort is op uw dienst, door een teveel aan stakers, dan zal er personeel opgevorderd worden. Dit dient te gebeuren door een brief van de directie, waarbij U moet tekenen voor ontvangst. Indien U opgevorderd wordt, en U blijft alsnog thuis op de dag van de staking, dan kan de directie u onslaan om dringende redenen. In dat geval kan de vakbond zo goed als niets voor u doen.

Geef u dus op als staker, maar indien u opgevorderd wordt, hang dan niet de held uit!!

Wij rekenen op een talrijke opkomst!! De inzet is te hoog om er niets voor te doen. Indien wij als personeel nu niet krachtig naar buiten komen, geven wij carte blanche aan zowel het beheer als aan de regering om met ons te doen wat ze willen. Reken er ook niet op dat uw collega wel zal gaan, zodat u rustig thuis in uw luie zetel geniet van een frisse pint. Als iedereen zo redeneert, komt er niemand.

Wij doen deze actie zodat iedereen een hoger vakantiegeld en een hogere eindejaarstoelage zou krijgen. Indien u dit wil, moet u er zelf iets voor doen. Het verlies aan loon van 1 dag staking, weegt niet op tegen het jarenlang genieten van een verhoogd vakantiegeld en een verhoogde eindejaarstoelage.

Wenst u meer info over deze actie, mail dan naar info@acoduzgent.be

26/09

Nog meer foto’s van de actie van 24/09.

25/09

De eerste foto’s van de actie zijn te vinden op http://acod.rug.ac.be/foto/uzgent

24/09

De actie was een groot succes, ongeveer 750 personeelsleden hebben zich aangeboden om hun vakantiegeld en eindejaarstoelage uit te rekenen.

Volgend persbericht werd de wereld ingestuurd:

PERSBERICHT
van: Gemeenschappelijk Vakbondsfront UZ Gent (ACOD – CCOD – VSOA)
Betreffende: Vakbondsactie personeel UZ Gent.
Vandaag hebben de vakbonden van het Universitair Ziekenhuis te Gent een informatieve actie gehouden. Met deze actie wilden zij het personeel inlichten m.b.t. de stand van zaken aangaande de onderhandelingen omtrent de CAO 2001 – 2002, met als voornaamste knelpunt het optrekken van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.
Tijdens deze actie hebben zich ongeveer 750 personeelsleden aangeboden om hun vakantiegeld en eindejaarstoelage te berekenen indien de CAO zou gefinaliseerd zijn.
In concreto eisen wij dat de Voogdijminister, Mevr. Marleen Vanderpoorten, en de Subsidiërende Overheid, Dhr. Frank Vandenbroucke, hun verplichtingen nakomen.
Met deze actie werd een eerste stap gezet in de mobilisatie van de achterban. In de loop van de volgende we(e)k(en) zullen verdere acties volgen, dit zolang er geen akkoord is aangaande de CAO 2001 – 2002.
Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront UZ Gent

Binnenkort kan je op deze site foto’s van de actie bekijken.

23/09

Morgen wordt een eerste actie gehouden in het kader van de CAO-besprekingen. Lees hier het persbericht.

19/09

Volgende week dinsdag plant het gemeenschappelijk vakbondsfront een eerste actie in het kader van de vastzittende CAO-onderhandelingen. Het pamflet wordt vandaag en morgen verspreid.

18/09

De onderhandelingen m.b.t. de CAO 2001-2002 schieten niet op. Morgen verschijnt een nieuw pamflet, en dinsdag 24/9 wordt een actie gepland.

Meer info vind je hier morgen.

p.s. er zijn nog steeds kaarten te koop voor onze Diner Dansant!!!

29/08

Nieuw pamflet m.b.t. de stand van zaken van de CAO 2001-2001

p.s. Al een kaart gekocht voor onze Diner Dansant??

09/08

Heeft iedereen de Gentse Feesten overleefd?

Prima, want op 27 september organiseert ACOD UZ Gent een Diner Dansant.

15/07

Zoals eerder aangekondigd in DE TRIBUNE kan men nu op de site van ACOD Overheidsdiensten een eigen eisenbundel (5 prioriteiten) voor de volgende CAO indienen.

dus:  ga naar www.acod-overheidsdiensten.be en volg de ‘knippertekst’ op de thuispagina

13/07

Hoe zit het met de CAO? Goede vraag, maar voor het ogenblik vooral strop.

Van zodra er nieuws is kan je het hier lezen.

30/05

Zoals beloofd vind je hier de eerste foto’s van de proefopstelling voor de nieuwe fietsstallingen.

26/05

De nieuwe Guzet is klaar, en staat online.

Eind deze week ontvangt elk lid de papieren versie.

21/05

De problematiek van de onomkeerbare halftijdse loopbaanonderbreking voor de 50+ is eindelijk opgelost.

Lees hier meer.

18/05

De besprekingen over de CAO 2001-2001 verlopen langzaam, vooral omwille van de grote financiële impact. Een voorlopige stand van zaken lees je één van de komende weken in de nieuwe Guzet die begin juni verschijnt.

Personeelsleden die in ploegsysteem werken, en soms ook op feestdagen, zullen merken dat er een storting is gebeurd door het UZ die een regularisatie inhoud van een controle van de sociale inspectie. Deze regularisatie gaat terug tot in 1999.

15/04

Er is een overeenkomst tussen de vakbonden en het beheer m.b.t. de omzetting van arbeidsovereenkomsten van bepaalde naar onbepaalde tijd.

Lees hier meer.

11/04

De firma die de hospitalisatieverzekering zal verzorgen is bekend. Het gaat om de maatschappij KBC.

In de juni-versie van de Guzet zal je een antwoord vinden op een aantal concrete vragen.

15/03

De besprekingen van de CAO 2001-2002 op niveau van sectorcomité XVIII zijn uitgesteld tot 16 april.

14/02

Stand van zaken CAO besprekingen UZ Gent: Omwille van de grote financiële impact werd op het overleg tussen de vakbonden en het beheer besloten de besprekingen m.b.t. de CAO 2001-2001 op het niveau van sectorcomité XVIII te voeren. In dit comité zitten ook vertegenwoordigers van de overheid.

13/02

Het overleg in het OCMW rusthuis te Destelbergen heeft als resultaat opgeleverd dat het oude uurrooster terug wordt ingevoerd, dat de staking wordt beëindigd, en dat alle aanklachten worden ingetrokken.

12/02

In een OCMW-rusthuis in Destelbergen staakt het personeel al voor de 7de dag. Het conflict draait om uurroosters. De voorzitster van het OCMW heeft het personeel opgevorderd op bevel van de burgemeester. Verder heeft ze een gerechtsdeurwaarder de namen van de stakers laten noteren, en riskeren deze personen een strafrechterlijke klacht wegens schuldig verzuim.

ACOD UZ Gent steunt de actievoerders, en maakt duidelijk dat opvorderingen door een burgemeester niet kunnen, dat strafrechterlijke klachten wegens schuldig verzuim niet kunnen, en dat dit een aantasting is van het stakingsrecht.

Vandaag was er o.a. een delegatie aanwezig van ACOD UZ Gent, ACOD Ministeries, ACOD Spoor en ACOD Universiteit Gent.

Een kort foto-verslag staat bij de acties.

31/01

 • Begin van het World Social Forum in Porto Alegre – Brazilië

Klik hier voor de officiële site

 • De nieuwe guzet is klaar, en staat online.

21/01

Persbericht Gemeenschappelijk Vakbondsfront betreffende OK-voorstellen

Vandaag werd het bijgestuurd voorstel, zoals geformuleerd door het beheer van het UZ Gent op 17 januari 2002, door de syndicale organisaties toegelicht aan het personeel van het operatiekwartier UZ 2. Na de toelichting werd door het personeel gesteld dat dit voorstel voor hen aanvaardbaar is. Het is evident dat het personeel verwacht dat het beheer dit voorstel ook concreet invult.

Het voorstel van het beheer houdt in dat:

 • de activiteit voorlopig wordt bevroren op 10 zalen + 1
 • het principe van 3 verpleegkundigen op 7 operatiezalen wordt aanvaard.
 • om fluctuaties op te vangen worden 6 ft-eq. voorzien bovenop de norm.
 • de invulling van een 3° nachtdienst is nogmaals bevestigd.
 • de semafoonwachtvergoeding wordt gevoelig opgetrokken.
 • de medisch coördinator krijgt dwingende bevoegdheid om op te treden.
 • de opleidingstijd voor nieuwe verpleegkundigen wordt gewijzigd van 6 weken naar 3 maanden.
 • de chirurgen hebben zich schriftelijk in een protocol ertoe verbonden de afspraken te respecteren.
 • na 20h00 worden geen electieve ingrepen meer gestart.
 • wat betreft de logistieke cel wordt zo vlug als mogelijk een nieuwe verantwoordelijke aangesteld en het roulement wordt pas gewijzigd als het effectief op peil is. Aansluitend zal worden voorzien in een aangepaste opleiding.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront UZ Gent hoopt dat met deze maatregelen het personeel van het operatiekwartier UZ 2 weer op een aanvaardbare manier zal kunnen werken. De syndicale organisaties zullen de uitvoering van deze maatregelen mee helpen bewaken.

18/01

Voorstellen beheer betreffende OK-problematiek UZ 2

Op het basisoverlegcomité van 17 januari 2002 heeft de directie, na opmerkingen van het gemeenschappelijk vakbondsfront,  het volgend bijgestuurd voorstel geformuleerd:

è het principe van 3 verpleegkundigen in 7 zalen wordt aanvaard. Tot  zolang de beoogde doelstelling niet is bereikt, werkt men verder op 10 +1 zalen.

è 6 ft-eq worden boven op de norm gezet om fluctuaties op te vangen.

è de gaten in de bestaande norm worden opgevuld.

è de semafoonwachtvergoeding wordt op twee manieren gevoelig verhoogd:

–         het vast bedrag wordt van 60% naar 100% opgetrokken.

–         het variabel gedeelte wordt gewijzigd: 150% wordt 175% (week) en 200% wordt 250% (weekend).

è de invulling van de 3° nachtdienst werd nogmaals bevestigd, na het  operationeel zijn van de transplant-equipe, volgt een evaluatie.

è de oprichting van de transplant-equipe (4ft-eq) werd eveneens bevestigd.

è de medisch coördinatoren krijgen dwingende bevoegdheid om op te treden.

è de inscholingsperiode wordt verhoogd van 6 weken naar 3 maanden.

è na 20h00 worden geen electieve ingrepen meer gestart.

è de chirurgen hebben zich schriftelijk in een protocol ertoe verbonden de gemaakte afspraken te respecteren.

Maandag, 21 januari 2002, zal dit voorstel door de vakorganisaties worden toegelicht vanaf 07h00.

17/01

Vandaag is er opnieuw overleg geweest tussen het beheer en de vakbonden
van het UZ Gent.

Op dit overleg is er een verdedigbaar voorstel tot akkoord uit de bus
gekomen, dat de syndicale organisaties de volgende dagen zullen
toelichten aan de personeelsleden van het operatiekwartier.

In de loop van volgende week, na de consultatie van het personeel, zal
er een persmededeling worden verstuurd met daarin meer bijzonderheden
over het voorstel en eventueel uiteindelijk akkoord.

Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront UZ Gent.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s