archief 2007

17/12/07

Naar aanleiding van een studie van de Leuvense Universiteit heeft de ACOD volgende persmededeling verstuurd m.b.t. de ambtenarenpensioenen.

15/12/07

Méér dan 20.000 deelnemers hebben vandaag deelgenomen aan een betoging voor méér koopkracht en behoud van de solidariteit. Verslagen vind je op http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/nieuws/binnenland/071215_betoging# , http://www.indymedia.be/nl/node/25271 en op http://www.vlaamsabvv.be/online/artikel.asp?pid=9914&artikel=6478&rubriek=1

30/11/07

Deze morgen heeft de ACOD-delegatie, gevolgd door de andere vakbonden, het overleg verlaten op het comité PBW. Hierna heeft de voorzitter de vergadering verdaagd. De oorzaak van het gebeuren ligt in het feit dat er vanuit het beheer, en meer bepaald vanuit de dienst Infrastructuur, een aantal zaken die reeds gedurende lange tijd door ons werden aangebracht en besproken nog steeds niet afgehandeld zijn. Ook de privatisering van o.a. de ophaling van linnen en vuil heeft bij ons kwaad bloed gezet. De ACOD heeft zich steeds als een loyale partner in het overleg gedragen, en waar mogelijk met constructieve voorstellen naar voor gekomen. Voorlopig neemt de ACOD dan ook een afwachtende houding aan, en wacht op een aantal concrete voorstellen van het beheer.

28/11/07

Bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid is de limiet bereikt. Op donderdag 13 december plannen ze een actie.

| pamflet |

27/11/07

Het beloven drukke weken te worden voor wie aan alle interessante initiatieven wil deelnemen die o.a. door het ABVV worden georganiseerd. Op 8 december is er de Internationale Klimaatdag. En op 13 december is er in Ons Huis op de Vrijdagsmarkt te Gent een info-avond rond een aantal prangende vragen zoals staat onze sociale zekerheid op het spel? Wat bedoelen ze nu precies met die verregaande staatshervorming en worden wij daar beter van? Hoe gaan de vakbonden hiermee om? Tot slot is er op 15 december de nationale manifestatie “Red de Solidariteit” te Brussel.

Ondertussen wordt op lokaal vlak de laatste hand gelegd aan de Guzet, is de attractiviteitspremie uitbetaald, en wordt er een eisenbundel samengesteld voor de CAO 2008-2009.

16/11/07

Meer dan 2500 ABVV militanten zijn vandaag bijeengekomen op de Heizel om duidelijk te maken aan de oranjeblauwe onderhandelaars dat het hoog tijd wordt dat ze zich met ernstige zaken gaan bezighouden.

Een verslag vind je op http://www.indymedia.be/nl/node/24884 en op http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/nieuws/politiek/071116ABVV

08/11/07

Het ABVV roept zijn militanten op tot een militantencontratie op de Heizel op vrijdag 16 november onder het motto “Solidariteit? JA! – Egoïsme? NEEN!”.

oproep – pamflet

Als je meer dan 150 dagen nodig hebt om een regering te vormen, kan je dat nog nauwelijks “goed bestuur” noemen. ABVV en ACV zijn dan ook bijzonder ongerust over de federale regeringsvorming.

tekst persconferentie

07/11/07

In de wandelgangen doet het gerucht de ronde dat het ophalen van vuil linnen vanaf 1 december door een privé-firma zou gebeuren. Dit is in tegenspraak met het protocol van de CAO 2003 – 2004. Lees hier de brief voor meer verduidelijking.

25/10/07

Eind volgende maand wordt de attractiviteitspremie 2007 uitbetaald. Meer uitleg vind je hier.

11/10/07

Vandaag heeft het Uitvoerend Bureau van de ACOD UZ Gent (zeg maar het “dagelijks bestuur”) een nieuwe voorzitter en 2 nieuwe ondervoorzitsters gekozen. Yves Derycke volgt zichzelf op als voorzitter, en krijgt naast zich als ondervoorzitsters Anita Schouppe en Katrien Vankeirsbilck.

10/10/07

Maandag 19 november 2007 om 19 uur komt Chris Reniers, algemeen secretaris, een toelichting geven over de wijzigingen in ons pensioenstelsel.

Alle ACOD leden zijn welkom.

Meer info lees je hier.

13/07/07

Van een vakbond verwacht je dat die de belangen van de werknemers verdedigt, en niet meegaat in de voorstellen over de afbouw van de syndicale activiteiten. Blijkbaar geldt dit niet voor het ACV. Lees hier hun artikel in De Standaard, en de reactie hierop van de ACOD.

| artikel ACV | reactie ACOD |

08/06/07

Maandag 4 juni werd op Sectorcomité XVIII het Sectoraal Akkoord UZ Gent 2005 – 2007 getekend. Verwacht wordt dat de Raad van Bestuur v/h UZ Gent het akkoord binnenkort ook nog zal bekrachtigen.

Een overzicht met de voornaamste punten vind je hier terug.

03/06/07

Bericht aan het personeel van de keuken !!!

Naar aanleiding van het afsluiten van de besprekingen binnen de werkgroep “screening en matching”  werd de definitieve tekst voor advies voorgelegd op het Basisoverlegcomité van donderdag 25 mei laatstleden.

De ACOD en het VSOA hebben de aangepaste tekst (na uitvoerige besprekingen binnen de werkgroep) gunstig geadviseerd.

De ACOD is van oordeel dat er met de huidige tekst ruim voldoende garanties gegeven worden voor het personeel, m.a.w. NIEMAND zal “uit de boot zal vallen”.

Wanneer er effectief uitvoering wordt gegeven aan “de screening en matching” zal de ACOD (zoals gevraagd) ook aanwezig zijn als waarnemer en desgevallend de leden bijstaan.

Aansluitend wensen wij er tevens nog eens op te wijzen dat het personeel van de keuken onder geen enkel beding zijn huidig UZ statuut verliest !!!!!

Uiteraard zal de ACOD het verdere verloop van deze uitvoering (en de besprekingen binnen de andere werkgroepen) nauwgezet blijven opvolgen.

Van zodra de andere werkgroepen van start gaan zullen wij het personeel op geregelde tijdstippen informeren over de resultaten.

01/06/07

Op 10 juni worden er federale verkiezingen gehouden. Het ABVV heeft al een eisenbundel opgesteld voor de nieuwe regering.

Vanuit Cuba werd ons een verslag opgestuurd waarin getoond wordt wat er met het ziekenhuismateriaal gebeurd dat we in het kader van de actie “Gentse Bedden voor Cuba” naar daar hebben verscheept.

| eisenbundel| verslag |

03/05/07

Vandaag was er een personeelsvergadering m.b.t. de CAO 2005 – 2007. Voor de afwezigen plaatsen we hier de presentatie beschikbaar.

| presentatie personeelsvergadering |

20/04/07

Op donderdag 3 mei wordt er een personeelsvergadering georganiseerd voor het personeel van het UZ Gent m.b.t. de CAO. Alle personeel is welkom.

| pamflet personeelsvergadering | cao eisenbundel |

30/03/07

Eén van de volgende dagen mag iedere werknemer van het UZ Gent een aanvraagformulier voor zijn syndicale premie verwachten. Deze werd vroeger per 2 jaar uitbetaald, vanaf dit jaar is dit jaarlijks.

| pamflet syndicale premie |

29/03/07

Na jaarlijkse gewoonte zal het algemeen gewestelijk secretariaat  op volgende dagen de leden ACOD de kans geven hun BELASTINGAANGIFTE 2007 (inkomsten 2006) te laten invullen en uitrekenen.

| data belastingaangifte |

01/03/07

Vandaag is de tweede vergadering m.b.t. de lokale CAO 2005 – 2007 gehouden. Precieze resultaten zijn er nog niet, maar “het ziet er niet slecht uit”…

De volgende vergadering is voorzien op 19 maart.

08/02/07

Vandaag werd de eerste vergadering gehouden m.b.t. de voorstellen van de vakorganisaties voor een lokale CAO 2005 – 2007.

Tijdens deze vergadering werden de diverse punten kort besproken en verduidelijkt waar nodig. Er werden reeds 3 data vooropgesteld voor de effectieve onderhandelingen, met name 1/3, 19/3 en 4/4. Het is de bedoeling om alles af te ronden voor de zomer.

Gisteren verscheen er in het staatsblad het K.B. van 18 januari 2007, waarin werd meedegedeeld dat de maximale leeftijd voor het opnemen van het ouderschapsverlof wordt opgetrokken van 4 naar 6 jaar. Dit K.B. treedt in werking op 17/2/07. In dit K.B. wordt ook melding gemaakt van de mogelijkheid om 1/5e ouderschapsverlof te nemen gedurende een periode van 15 maanden. Dit is een punt dat bij ons in het onderhandelingspakket zit voor de CAO 2005 – 2007.

| cao eisenbundel | K.B. 18/01/2007, B.S. 07/02/2007 |

13/01/07

De nieuwjaarsversie van de Guzet is de deur uit, we kunnen nu al beginnen aan de volgende versie…

01/01/07

Bij deze wensen we iedereen nog een gezond en gelukkig 2007. Meer moet dat niet zijn…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s