Actie 5 december ’22

We moeten niet altijd aan de poorten staan bij acties of zo. Gewoon, om alle medewerkers te bedanken voor de … Meer

Aanvraag syndicale premie 2021

De formulieren voor de aanvraag syndicale premie 2021 werden onlangs verstuurd aan alle personeelsleden van het UZ Gent.  Leden van de ACOD (UZ … Meer

Project 600 – versie 2022

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het … Meer

Attractiviteitspremie 2021

In uitvoering van het federaal zorgakkoord 2005 – 2011 (publieke sector) wordt ook dit jaar de attractiviteitspremie uitgekeerd. De premie van 480€ wordt … Meer