Attractiviteitspremie 2021

In uitvoering van het federaal zorgakkoord 2005 – 2011 (publieke sector) wordt ook dit jaar de attractiviteitspremie uitgekeerd. De premie van 480€ wordt … Meer

Project 600

Het beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidssector heeft recent beslist het project “600” verder te zetten. Voor het schooljaar 2021 … Meer

Aanvraag Syndicale Premie 2020

Het aanvraagformulier voor de syndicale premie van het refertejaar 2020 wordt binnenkort door P&O UZ Gent aan alle personeelsleden bezorgd. Om deze … Meer

Corona Zorgpremie 2020

Uitzonderlijke aanmoedigingspremie ziekenhuispersoneel! Naar aanleiding van de tweede COVID – golf werd vrijdagmiddag 13 november na overleg tussen de sociale … Meer

Europese Actieweek

Doe mee met de Europese actieweek voor de zorg. De hoofdeisen zijn:  hogere lonen, meer personeel, goede zorg en welzijnswerk … Meer

BERICHT PROJECT “600”

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het … Meer

Aanvraag Syndicale Premie 2019

Het aanvraagformulier voor de syndicale premie van het refertejaar 2019 wordt eerstdaags aan alle personeelsleden bezorgd. Om deze premie te ontvangen … Meer

STAKINGSAANZEGGING OPGESCHORT

Het ACV-OD en de ACOD hebben op dinsdag 3 december en donderdag 5 december personeelsvergaderingen gehouden. Het personeel werd bevraagd … Meer