ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Archief voor de categorie “Uncategorized”

Zware beroepen in de openbare sector

Pensioenbetoging 16 mei: praktische afspraken.

Een stakingsaanzegging werd ingediend bij de directie v/h UZ Gent om het personeel de kans te geven deel te nemen aan deze betoging.

Inschrijven voor de manifestatie kan via acod@uzgent.be, 24199 of www.acoduzgent.be (volg de link).

Het vervoer zal met de trein gebeuren.

Er zal keuze zijn uit verschillende opstapplaatsen (Gent, Aalst,…).

De vitale behoeften worden in de komende weken vastgelegd (er kunnen dus opvorderingen gebeuren).

Leden die gestaakt hebben voor deze manifestatie hebben recht op een stakersvergoeding (kopie loonstrookje nadien naar uw vakbond opsturen).

Voor bijkomende vragen: 24199 of acod@uzgent.be

Nationale “Pensioenbetoging” woensdag 16 mei 2018 Noordstation Brussel – 11h00

Praktische afspraken

 • Een stakingsaanzegging werd ingediend bij de directie v/h UZ Gent om het personeel de kans te geven deel te nemen aan deze betoging.
 • Inschrijven voor de manifestatie kan bij uw vakbond:
 • voor de ACOD via acod@uzgent.be, 24199dect of acoduzgent.be (volg de link).
 • Het vervoer zal met de trein gebeuren
 • Er zal keuze zijn uit verschillende opstapplaatsen (Gent, Aalst,…).
 • De vitale behoeften worden in de komende weken vastgelegd (er kunnen dus opvorderingen gebeuren).
 • Leden die gestaakt hebben voor deze manifestatie hebben recht op een stakersvergoeding (kopie loonstrookje nadien naar uw vakbond opsturen).

Voor bijkomende vragen: 24199 of acod@uzgent.be

MET DE TREIN VANUIT VOLGENDE STATIONS

STATION

ONTHAAL VANAF

VERTREK

AANKOMST Brussel- Noord

Regio Aalst

Station Aalst

09:00

09:43

10:23

Regio Dendermonde

Station Dendermonde

09:30

10:03

10:30

Regio Gent

Station Gent-St-Pieters

08:30

09:38

10:20

Station Eeklo

08:30

09:11

10:35 Overstap Gent St-Pieters

Regio Waasland

Station St-Niklaas

08:30

09:24

10:30

Regio Vlaamse Ardennen

Station Ronse

08:30

09:15

10:31 Overstap in Oudenaarde

Station Oudenaarde

09:00

09:32

10:31

Station Zottegem

09:15

09:46

10:31

VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT!!!

Om het vervoer naar de manifestatie in goede banen te kunnen leiden is op voorhand inschrijven verplicht!
Ben je ingeschreven? Dan ligt je treinticket klaar in de stations waar we een onthaal voorzien.

Na de actie krijg je ook nog eens 10 euro lunchvergoeding op je rekening gestort.
Gelieve nominatief in te schrijven via je secretaris of via de link tot 14 mei 2018 tot 12 uur

We voorzien enkel onthaal in bovenstaande stations.

Niet ingeschreven of wil je vertrekken uit een ander station dan koop je zelf een treinticket. Er is voor die dag een speciaal tarief vermeld zeker in het station code MFB
Je bezorgt het treinticket voor 29 juni 2018 aan de dienst Communicatie en Actie, t.a.v. Pascale Vandeputte, Vrijdagmarkt 9, 9000 Gent. Vermeld je naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer op het ticket. Het bedrag van je treinticket en je lunchvergoeding wordt op je rekening gestort.

Affiche puntenpensioen en zware beroepen 16 mei – A4 r

Affiche puntenpensioen en zware beroepen 16 mei – A4 v

Pensioenbetoging 16 mei

Naar aanleiding van de ‘pensioenbetoging’ op woensdag 16 mei zal aan de personeelsleden van het UZG de kans te geven deel te nemen aan deze manifestatie. Door de ACOD is een stakingsaanzegging ingediend bij de directie v/h UZGent.
Op een extra Basisoverlegcomité zullen mbt de voorziene manifestatie zoals gebruikelijk afspraken gemaakt worden.
De modaliteiten voor het vervoer naar Brussel (inschrijving, treinticket, …) volgen in de komende dagen.
Voor meer info kan je terecht bij je vakbond.

BERICHT PROJECT “600”

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het schooljaar 2018 – 2019 wordt opnieuw de kans geboden aan 200 werknemers van de publieke zorgsector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde (bachelor – HBO5) te volgen.

De toelatingsvoorwaarden zijn de volgende:

 • tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de huidige of vroegere federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, PVT, IBW, diensten thuisverpleging, ROB, RVT,…).
 • Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel)
 • Minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (publiek/privé).
 • Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar/studiejaar.
 • Niet in het bezit zijn van een brevet, graduaat, of diploma bachelor verpleegkunde.
 • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden v/h onderwijs dat de werknemer wenst te volgen.
 • Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te werken als verpleegkundige (voltijds/deeltijds) in de sector.
 • Geschikt zijn om de opleiding te volgen en het beroep uit te oefenen als verpleegkundige (attest bedrijfsarts).

 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden uiterlijk voor 4 mei 2018!

 

De benodigde formulieren om zich in te schrijven zijn te bekomen bij uw vakbond of op het P – loket.

Bijkomende info nodig: bel 24199 of mail acod@uzgent.be

Pensioenkrant

vragenoverpensioen

Pensioenkrant

Parkeerproblematiek

Eindelijk een doorbraak?

De ACOD en het ACV-OD hadden op maandag 5 maart een onderhoud met het stadsbestuur van Gent in verband met de schrijnende parkeerproblematiek in het UZ Gent.

We hebben aangekaart en verduidelijkt dat:

 • het UZ Gent geen ‘standaard’ bedrijf is: vele parkeergebruikers op onze campus hebben geen alternatieve mogelijkheid om zich naar het UZ te verplaatsen.
 • we ons bewust zijn dat nog meer kan ingezet worden op maatregelen om extra alternatieven te zoeken voor wie dat wél mogelijk is.

We hebben volgende zaken gevraagd/voorgesteld:

lees meer…

Functionele loopbaan – Update

Resultaat bereikt: vanaf 1 april uitvoering van een historisch akkoord!

Na jarenlange inspanning en onderhandelingen tussen de Directie en de vakorganisaties van het UZ Gent is uiteindelijk een sterk resultaat bereikt.

Het Bestuurscomité heeft op 26 februari unaniem akkoord gegeven over de onderhandelde oplossing. Vrijdag laatstleden werd het protocol voor akkoord getekend door de ACOD en het ACV-OD.

lees meer…

Uitnodiging Algemene Ledenvergaderingen

Gelet op de verdere gunstige voortgang van het dossier functionele loopbaan nodigen de ACOD en het ACV-OD hun leden uit op algemene ledenvergaderingen.

Woensdag 28 februari van 11h30 tot 12h30

Woensdag 28 februari van 15h30 tot 16h30

Dinsdag 6 maart van 12h00 tot 13h00

Telkens in het auditorium K12F

Het bijwonen van deze ledenvergaderingen kan gebeuren met dienstvrijstelling (rekening houdend met de dienstnoodwendigheden).

actie 27 februari: praktische afspraken

Op 27/2 gaat ACOD op een centrale actieplaats verzamelen, namelijk aan Balkonrotonde (Expressweg N31) te Brugge Sint-Michiels van 11u30 tot 13u30.  Aangezien de manifestatie rond het middaguur is worden er friettrucks voorzien om de honger te spijzen.

Vanuit Oost-Vlaanderen zullen vanop volgende plaatsen autobussen ingelegd worden:

 • Aalst (Houtmarkt)                           vertrek om 10u00
 • Dendermonde (Station)                 vertrek om 09u45
 • Eeklo (Station)                                 vertrek om 10u15
 • Gent (Sint-Pietersplein)                 vertrek om 10u15
 • Ronse (Station)                                vertrek om 09u45
 • Sint-Niklaas (Station)                     vertrek om 09u45

Inschrijven : hier klikken

ACOD rekent alvast ook op uw deelname om samen een vuist te maken tegen de pensioenplannen van deze regering voor het personeel in de openbare diensten.

Berichtnavigatie