Europese Actieweek

Doe mee met de Europese actieweek voor de zorg. De hoofdeisen zijn:  hogere lonen, meer personeel, goede zorg en welzijnswerk … Meer

BERICHT PROJECT “600”

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het … Meer

Aanvraag Syndicale Premie 2019

Het aanvraagformulier voor de syndicale premie van het refertejaar 2019 wordt eerstdaags aan alle personeelsleden bezorgd. Om deze premie te ontvangen … Meer

STAKINGSAANZEGGING OPGESCHORT

Het ACV-OD en de ACOD hebben op dinsdag 3 december en donderdag 5 december personeelsvergaderingen gehouden. Het personeel werd bevraagd … Meer

VAKANTIEDAG OP DE HELLING!

Afschaffing 2 halve dagen Gentse Feesten / inkorting lactatieverlof ‘Du jamais vu’…met 2 niet-akkoorden naar het bestuurscomité! Dinsdag 19 november … Meer

PERSBERICHT: Mobiliteit UZ Gent

In de media verscheen op zaterdag 7 september een bericht waarbij wordt gesteld dat het UZ Gent “dan tochtoestemming zou krijgen voor 200 extra parkeerplaatsen…” … Meer

Eenmalige premie (IF-IC) 2018

  Binnen afzienbare tijd wordt een éénmalige premie gestort aan de werknemers van de federaal gefinancierde openbare zorgsector (in hoofzaak … Meer