FAKE NEWS?

Nu ook in UZ Gent… De ACOD en ACV-OD nemen kennis van een pamflet dat in UZG circuleert waarbij wordt…

Actie dag 13 februari

Vandaag werd op een overleg tussen vakbonden en directie beslist dat er op 13 februari zal worden gewerkt op “zondagdienst”.…

Pensioenbetoging 16 mei

Naar aanleiding van de ‘pensioenbetoging’ op woensdag 16 mei zal aan de personeelsleden van het UZG de kans te geven…