BERICHT PROJECT “600”

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het…

Aanvraag Syndicale Premie 2019

Het aanvraagformulier voor de syndicale premie van het refertejaar 2019 wordt eerstdaags aan alle personeelsleden bezorgd. Om deze premie te ontvangen…

STAKINGSAANZEGGING OPGESCHORT

Het ACV-OD en de ACOD hebben op dinsdag 3 december en donderdag 5 december personeelsvergaderingen gehouden. Het personeel werd bevraagd…

VAKANTIEDAG OP DE HELLING!

Afschaffing 2 halve dagen Gentse Feesten / inkorting lactatieverlof ‘Du jamais vu’…met 2 niet-akkoorden naar het bestuurscomité! Dinsdag 19 november…

PERSBERICHT: Mobiliteit UZ Gent

In de media verscheen op zaterdag 7 september een bericht waarbij wordt gesteld dat het UZ Gent “dan tochtoestemming zou krijgen voor 200 extra parkeerplaatsen…”…

Eenmalige premie (IF-IC) 2018

  Binnen afzienbare tijd wordt een éénmalige premie gestort aan de werknemers van de federaal gefinancierde openbare zorgsector (in hoofzaak…

BERICHT PROJECT “Vorming 600”

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het…