archief 2003

22/12/03

Bij het begin van een drukke feestweek, wensen wij alle leden en sympathisanten van ACOD UZ Gent het allerbeste toe voor het volgende jaar. Klik hier voor onze bescheiden bijdrage aan de stormvloed van kerst- en nieuwjaarswensen die ons weer van alle kanten overdonderen.

18/12/03

Vanaf nu kan je hier online inschrijven op onze ACOD UZ Gent – nieuwsbrief.

Wat het vakantiegeld betreft, nog steeds geen antwoord van Minister Demotte. De 3 vakbonden hebben vandaag de koppen bijeengestoken en opnieuw een brief gestuurd aan de Minister met de mededeling dat er in het voorjaar acties gepland zijn. Voorlopig geven we nog geen details, maar eens we meer duidelijkheid hebben, laten we jullie zeker iets weten.

11/12/03

Vrijdag 5 december, werd door het beheer van het UZ Gent tijdens een extra – BOC uitvoerig toelichting gegeven aan de syndicale organisaties betreffende het beheersplan 2004 (voorheen “spaarplan”) en het beleid van het UZ Gent.

Zoals eerder in een bericht werd medegedeeld aan alle medewerkers, werd door het nieuwe managementcomité,  ter zitting nogmaals gesteld dat men het voornemen heeft de instelling op een “serene en verantwoorde manier” te leiden.

De engagementen die in het verleden werden afgesproken zal men nakomen en bepaalde dossiers (o.a. problematiek functionele loopbaan) zal men terug opnemen teneinde tot een mogelijke oplossing te komen.

Ter zitting werd ook meegedeeld dat de Raad van Bestuur van het UZ Gent, dhr. W. LEIJS (departementshoofd Financiën & Administratie) en de hoofdarts (Prof. dr. F. COLARDYN) respectievelijk heeft aangesteld als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het Basisoverlegcomité.

Omtrent het beheersplan 2004 werd eveneens een omstandig verslag gegeven over de genomen initiatieven en de mogelijke impact.

Ondermeer de “1 op 3 vervangingsmaatregel” zal globaal worden  herbekeken, teneinde de continuïteit op de diensten te verzekeren.

Aansluitend werd aan de syndicale organisaties de garantie gegeven dat zij over alle initiatieven terzake zullen geïnformeerd worden en men ten volle het overleg zal benutten.

Ten slotte werd, op vraag van de ACOD, door het beheer de garantie gegeven dat zij de sociale vrede wensen te bewaren.

We houden je op de hoogte van eventuele verdere evoluties !!!!

04/12/03

Nog steeds geen nieuws van Minister Demotte. Onze brief van 17 oktober m.b.t. het vakantiegeld  blijft nog steeds onbeantwoord. Eerstdaags zal ACOD zijn strategie verder uitwerken, maar acties in het voorjaar van 2004 zijn niet uitgesloten.

Ondertussen wordt er ook op Vlaams niveau geen vooruitgang geboekt in hun besprekingen voor de CAO 2003-2004. Dit heeft ook gevolgen voor het UZ Gent personeel, want het is op deze CAO dat wij onze eisenbundel baseren.

28/11/03

Naar aanleiding van “diverse” berichten m.b.t loopbaanonderbreking kan je hier het pamflet van ACOD UZ Gent lezen met de correcte weergave van de feiten .

03/11/03

Er is nog steeds geen antwoord op onze tweede brief naar de Minister. Wij wachten verder af.

Voor de geïnteresseerden, surf eens naar www.medcare.be, een portaal voor de “social profit”.

21/10/03

Morgenochtend wordt door de militanten van de 3 vakbonden volgend pamflet m.b.t. het vakantiegeld uitgedeeld aan de diverse in- en uitgangen.

16/10/03

Meer info over de Ford-manifestatie van 18/10 vind je hier.

14/10/03

Na het onderhoud met de rector van gisteren, worden verdere acties opgeschort door onze collega’s van ACOD Universiteit Gent. Lees hier meer.

13/10/03

Onze kameraden van de ACOD Universiteit Gent gaan door met hun acties tegen de dreigende privatiseringen aan de universiteit. Hier kan je hun mail aan de 25000 studenten nalezen. Onder het motto “Universiteit Gent maakt er een soep van, ACOD serveert ze” hebben ze honderden tassen gratis soep en brood geserveerd aan het talrijk opgekomen studentenpubliek. Ze kregen ook steun van studenten van de sociale hogeschool. Onder druk van de actievoerders stond de rector toch toe om een onderhoud te voeren deze namiddag om 14.30 uur.

Op zaterdag 18 oktober organiseren ABVV – ACV – ACLVB een solidariteitsbetoging voor de werknemers van Ford Genk. Lees hier meer.

09/10/03

Vandaag is er eindelijk een antwoord gekomen van minister Demotte op onze vraag betreffende het vakantiegeld. In zijn brief vermeldt de minister dat het om een complex dossier gaat, en dat het door zijn medewerkers zal onderzocht worden. Op kortere termijn zal hij met de 3 vakbonden contact opnemen om verdere afspraken te maken. Dit bericht houdt ons echter niet tegen om in de loop van volgende week de koppen bijeen te steken om voorbereidingen te nemen voor eventuele acties. Er worden echter nog geen data vooropgesteld.

Vandaag is er door het Algemeen Comité van de ACOD UZ Gent een nieuw Uitvoerend Bureau gekozen (zeg maar het “dagelijks bestuur”). Door dit bureau werden ook de voorzitter en de 2 ondervoorzitters van de ACOD UZ Gent verkozen. Als voorzitter voor de periode 2004-2008 werd Yves Derycke herkozen. Als ondervoorzitters werden Dorine Dyzers  en Anita Schouppe verkozen.

Voor de personeelsleden die gebruik wensen te maken van, of interesse hebben in het principe van de opleidingscheques, zij kunnen terecht op volgende site: http://vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml

03/10/03

De deadline die gesteld was in de brief aan Minister Demotte, is nu een week verstreken. Nog steeds is er geen antwoord van de Minister. De 3 vakbonden beraden zich nu over verdere acties. In de loop van volgende week mag je een nieuw pamflet verwachten.

30/09/03

Voor de geïnteresseerden, de nieuwe Guzet staat online.

Voor meer info m.b.t. de acties van ACOD Universiteit Gent, klik hier.

26/09/03

Op de opening van het academiejaar 2003 – 2004 is door de ondersector ACOD – Universiteit Gent een actie gepland naar aanleiding van een dreigende privatisering van de restaurants.

Deze actie start op woensdag 1 oktober 2003 omstreeks 11h30 en heeft plaats aan het restaurant van de Overpoort (Heuvelpoort).

Onze kameraden van de Universiteit kunnen hierbij onze steun gebruiken, bijgevolg doen wij een oproep aan alle militanten en leden van ACOD UZ Gent die zich kunnen vrijmaken om daar aanwezig te zijn. Herinner jullie ook de steun die we vorig jaar op onze betoging kregen van onze kameraden van de Universiteit.

Meer info en affiches m.b.t. hun acties vind je op hun website.

Wat het vakantiegeld betreft voor het UZ personeel: vanuit Brussel heeft ons nog geen antwoord bereikt op onze brief. Volgende week komen de 3 vakbonden samen om verdere afspraken te maken over de te volgen strategie. We houden jullie op de hoogte!!

10/09/03

De 3 vakbonden hebben een gemeenschappelijke brief gestuurd naar de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dhr Rudy Demotte. In de loop van de volgende dagen zal er een pamflet uitgegeven worden in gemeenschappelijk vakbondsfront, dat je hier kan nalezen.

27/08/03

ACOD steunt actief de actie “Schone kleren op het werk”. Klik hier voor hun website.

20/08/03

Naar aanleiding van een aantal recent gestelde vragen willen wij nogmaals benadrukken dat de ACOD UZ Gent er is voor ALLE personeelsleden, dus ook voor de artsen. Zij kunnen trouwens hun statuut raadplegen op onze download pagina.

10/07/03

Vanaf 22/07/03 gaat het vernieuwde parkeerreglement van start. Je kan het hier nalezen. Op het BOC van volgende week zal op vraag van ACOD ook het verlagen van de anciënniteitsdrempel besproken worden. Hiermee wordt bedoeld het laten zakken van de anciënniteit naar 5 of zelfs 0 jaar.

23/05/03

Voor de geïnteresseerden, op de download pagina kan je het rapport vinden van de Belimage studie die handelt over “Het verpleegkundig beroep in crisis? Een onderzoek naar het professioneel zelfbeeld van verpleegkundigen”

20/05/03

Guido Rasschaert vraagt als voorzitter van de VZW Balkanactie der gemeenten jullie aandacht voor het volgende.

Hij vraagt onze steun en bijdrage voor een landbouwproject voor de bergbewoners.

Klik op het logo voor meer informatie

19/05/03

De verkiezingen zijn achter de rug. Zoals het er nu naar uit ziet wordt de volgende regering een paarse coalitie. Het wordt nu wachten op de regeringsvorming, en van zodra we weten wie de nieuwe minister van Sociale Zaken wordt, zal er met hem/haar een bespreking volgen m.b.t. het vakantiegeld.

voor meer verkiezingsuitslagen:

http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/default2/hoofdpunten/hoofdpunten_overzicht/index.html

http://verkiezingen2003.belgium.be/index_nl.shtml

11/04/03

Voor de vroege vogels: de Guzet staat online, eind volgende week te verkrijgen op papier.

05/04/03

Foto’s van de actie van 25/03/03 staan online

26/03/03

Gisteren hebben ongeveer 3000 personeelsleden van openbare ziekenhuizen betoogd te Brussel. Zoals te verwachten was, werden er geen concrete resultaten geboekt. Wel staat vast dat de herfinanciering van de openbare ziekenhuizen, en voor het UZ ook het vakantiegeld, deel zullen uitmaken van de regeringsgesprekken die gevoerd zullen worden na de verkiezingen. Waarschijnlijk zullen we ook dan nog eens naar Brussel moeten om de regering aan deze afspraken te helpen herinneren.

Binnenkort vind je hier een uitgebreide fotoreportage van deze actie.

24/03/03

Morgen zal ACOD UZ Gent aanwezig zijn te Brussel met meer dan 60 leden. Samen met de 2 andere vakbonden zullen we duidelijk maken dat ook het personeel van het UZ Gent achter de eisen staat voor een betere financiering van de openbare ziekenhuizen, en wat het UZ zelf betreft, van een verhoging van het vakantiegeld.

lees hier het persbericht

23/03/03

Wie meer wil weten over de werkelijke beweegredenen van de VS, en wat hun toekomstvisie is, ga naar http://www.newamericancentury.org/index.html

21/03/03

De ACOD bus zit overvol!! Nogmaals een bewijs dat een goede vakbond zijn leden kan mobiliseren als het moet.

Wij verwachten alle deelnemers vanaf 07.30u. aan de parkeertoren!!

19/03/03

De actie van 25 maart gaat zeker door. Op een vergadering met het beheer werd beslist dat er 180 personeelsleden van het UZ naar Brussel kunnen.

Schrijf je zo vlug mogelijk in op de lijsten die op de diensten zullen liggen, of mail naar actie@acoduzgent.be

Lees hier meer.

13/03/03

Op dinsdag 25 maart 2003 wordt er door de openbare ziekenhuizen gemanifesteerd in Brussel. Op deze actie worden er meer financiële middelen gevraagd voor de openbare ziekenhuizen, en in het geval van het UZ een verhoging van het vakantiegeld. Ook het UZ Gent is een openbaar ziekenhuis, en daarom doen wij massaal mee. Wij roepen alle personeel op om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn op deze manifestatie. ACOD en CCOD leggen bussen in, VSOA twijfelt nog tussen bussen of openbaar vervoer. Ook is nog niet duidelijk of het deze dag om een staking gaat, danwel of we opnieuw actie mogen voeren met dienstvrijstelling, zoals op onze betoging in oktober. Van zodra er meer bekend is, lees je het hier (deze middag is er overleg tussen de vakbonden en het beheer). Wie wil meegaan, zal zich kunnen inschrijven op de inschrijvingsformulieren die een dezer dagen op alle diensten zullen verspreid worden. Je kan je ook inschrijven door een mail te sturen naar actie@acoduzgent.be of door een fax te sturen naar 3836, of door te telefoneren naar 4199.

Binnenkort wordt er ook gestart met het rondsturen van de formulieren voor de syndicale premie.

Lees er hier meer over.

12/03/03

De oorlogsdreiging beheerst al weken het nieuws. Op vrijdag 14 maart wordt er door de 3 grote vakbonden een werkonderbreking gehouden tussen 11.55 en 12.05 uur. Lees er meer over op http://www.motherearth.org/nowar/nl/14_3_nl.php

Op zaterdag 15 maart is er opnieuw een grootscheepse vredesbetoging gepland. Lees hierover meer op http://www.motherearth.org/nowar/nl/home_nl.php#15_3

10/03/03

Eindelijk terug online!!

De website heeft enkele weken platgelegen wegens problemen bij het omschakelen van provider (van Planet Internet naar Telenet). Bedankt aan alle sympathisanten voor de steun en de vraag waar de website was. We zijn er terug!!!

Trouwens, op 25 maart is er een actie gepland in Brussel, uitgaande van de openbare ziekenhuizen m.b.t. de financiering. Voor het UZ personeel speelt dit een rol wat betreft het vakantiegeld.

Van zodra we hier meer informatie over hebben, verneem je het hier.

26/02/03

Omdat wij verder kijken dan onze neus lang is, roepen wij onze leden en sympatisanten op om deel te nemen aan volgende manifestaties.

http://www.vooruit.be/oorlogisgeenkunst/

http://www.abvv.be/code/nl/fram018.htm#Acties/2003/C18_03E02.HTM

zie ook pdf versie abvv

09/02/03

foto’s van de anti-GATS betoging zijn te vinden op http://acod.rug.ac.be/foto/gats/

ook op http://belgium.indymedia.org/front.php3?article_id=48306&group=webcast

en op http://belgium.indymedia.org/front.php3?article_id=48291&group=webcast

28/01/03

Nieuwsitems van vorig jaar zijn ondergebracht in rubriek “Archief

ACOD UZ Gent roept alle leden op om op zondag 9 februari in Brussel deel te nemen aan de GATS-betoging.

Meer info op http://www.abvv.be/code/nl/fram018.htm

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s