PERSBERICHT: Mobiliteit UZ Gent

In de media verscheen op zaterdag 7 september een bericht waarbij wordt gesteld dat het UZ Gent “dan tochtoestemming zou krijgen voor 200 extra parkeerplaatsen…”

Men vergeet echter dat door de werken die (vandaag)gestart zijn aan polikliniek 7 en kliniekgebouw K4 er ongeveer 250 parkeerplaatsen verdwijnen. 

Het resultaat is dus een verlies van tientallen parkeerplaatsen én géén extra winst van 200 plaatsenzoals het bericht laat uitschijnen. 

Het is correct dat er sinds vorig jaar overleg aan de gang is met de stad Gent om een tijdelijke parkeeruitbreiding te bekomen, onder meer gerelateerd aan de geplande omvangrijke werken voor het nieuw ziekenhuis. 

Tijdens een overleg met de stad Gent en vertegenwoordiging van de directie en vakbonden UZ Gent deze zomer werd dan toch de deur op een kier gezet om verder te zoeken naar oplossingen. 

Op 23 oktober is een vervolgoverleg voorzien. 

Met ook de flankerende maatregelen (fietsbeleid, openbaar vervoer,…) die intussen “ongoing” zijn hopen wij daar tot een constructieve oplossing te komen in het belang van onze patiënten, bezoekers én personeel.